VOORBLADINHOUDSTAMBOOMMy Boek

KLIEK hieronder, op HENTIE se FOTO, links,
of op CHRISTO s'n regs, vir hul nuutste skrywes. 
Langs elk is ook elkeen se eie publikasie, waarop jy kan kliek!
NUWE WYN = CHRISTO s'n. MIDWEEK = HENTIE s'n!
Ondertoe, is PUTKOS,
waar 
weeklikse bemoedigende stukkies verskyn, verkry van die 
 Gereformeerde Kerk Randburg,  asook gedeeltes deur
Gawie Greeff e.a.
 
Geniet dit! 
 

hentie.jpg

KLIEK OP PRENTJIE
boomklein.jpg
SKAKEL NA MIDWEEK WEBWERF

1Christo.jpg

kliek op prentjie
1nuwewyn.jpg

Inspirational.jpg

PUTKOS

... Lewende Water vir die dorstige siel...'n ONS DORP inisiatief, 

 deur verskeie Bydraers. 

  


Welkom aan alle OnsDorp.com lesers by hierdie gereelde bydraes.

Dink aan ‘n put met baie water. Almal kom drink by die put om hul dors te les.

Dus voorsien die put lewegewende inhoud vir die liggaam. Wat van die siel?

In hierdie bydraes sal die Put die BYBEL wees, en die Water die lewende WOORD van GOD.

 


Tot verdere Kennisgewing sal hierdie bydraes kom van die Gereformeerde Kerk Randburg.

Ons bid en vertrou dat dit vir julle ook van soveel seën sal wees as vir ons.

Mag ons Hemelse Vader jul styf vashou in die Palm van SY Hand, en jul seën met die Keur van SY seëninge! 

Liefdegroete

die ONSDORP Span. 

 

 

UIT DIE HERE SE WOORD:

Matteus 11:28: Jesus het gesê: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.”

Hierdie vers word normaalweg aangehaal om ongelowiges uit te nooi om na God te draai. Oorweeg vir 'n oomblik dat dit presies is wat gelowiges gevra word om daagliks te doen...

 • Wanneer ons tot geloof kom word ons harte nuutgemaak, maar ons lewens bly tot 'n groot mate 'n gemors. God 'n plan vir hierdie gemors.
 • Kom daagliks na Hom toe met jou chaos en spanning en vrae. Kom oorweldig met die lewe en sien hoe Hy vrede, ten spyte van die storm, bring.

Gebed: Here Jesus Christus, ek moet erken dat wanneer my lewe besig raak en alles net té deurmekaar is bid ek meestal nie. Vergewe my asseblief en help my om in die midde van die chaos na U te kom. Ek weet die Evangelie sê dat ek nie eers gehoor word as alles mooi en agtermekaar is in my lewe nie - U hoor my op grond van U Seun se verdienste en daarin verheug ek my nou. Amen 

 

2 Korintiërs 12:9: Hier vertel Paulus ons wat God se antwoord aan hom in sy swakheid was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.”  

 • Die boekwinkels se rakke kreun onder die gewig van selfhelpboeke wat jou herinner dat jy spesiaal, sterk en mooi is. Dit is wat ons wil hoor.
 • Om jou swakheid en afhanklikheid te erken klink net na die verkeerde manier om elke dag te begin.
 • Dit is egter die werklikheid: Jy het niks wat jy het, jy verdien nie en is alles 'n geskenk uit God se hand. Jy het afhanklik in die wêreld ingekom en vir die res van jou lewe beweeg jy van een afhanklikheid tot 'n volgende.

Gebed: Here Jesus Christus, help my om nie die leuen te glo dat ek die skepper van my eie toekoms is nie. Bevry my van die druk om te dink dat my lewe van my afhanklik is en help my om U werklik te vertrou. Wys my dat dit die weg na werklike krag is. Amen 

 

Filippense 4:6-7: In Paulus se brief aan die Filippense skryf hy: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”

 • Moenie jou angs, spanning en stres mors nie. Dit is ontwerp om jou te laat bid.
 • As jy dink dat gebed jou nie gaan help nie en dat dit 'n mors van tyd is, onthou Jesus se woorde in Joh. 15:5: "...sonder my kan julle niks doen nie".
 • Wanneer jy dan bid sien hoe jy van spanning tot vrede beweeg, soos jou Verlosser jou herinner dat Hy in beheer is van alles. 

Gebed: Here Jesus Christus, sonder U kan ek niks doen nie. Ek lê al my planne vir hierdie dag voor U neer en vra dat U my sal lei om te doen wat ek moet doen, in U Naam. Amen 

 

Lukas 5:16: Lukas skryf dat Jesus: “...Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder (het) om daar te bid.”

Gebed is nie net vir “vra” nie, dit is ook vir “ervaar”. Dit is immers die manier waarop Jesus Sy liefde vir die Vader uitgedruk en beleef het... daagliks.

 • In ons aardse verhoudings voel ons ver van mekaar af as ons nie moeite doen om met mekaar te praat en regtig te sê wat op die oomblik in ons lewens aan die gang is nie. Dieselfde is waar vir ons verhouding met God.
 • As ons mense wat ons kan sien so afskeep, hoeveel meer skeep ons nie vir God af nie?

Gebed: Here Jesus Christus, help my om, soos U, tyd met my Vader in 'n besige wêreld deur te bring. Ons wil graag vanuit hierdie verhouding met U vir U leef. Amen.

 

Psalm 131: “Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.”

Die lewe gaan altyd oorweldigend wees.

 • Jy kan probeer om jou eie god te wees en probeer om in beheer van alles in jou lewe te wees; of
 • jy kan toelaat dat jou spanning, bekommernis en probleme jou in God se arms inforseer.
 • "When you stop trying to control your life and instead allow your anxieties and problems to bring you to God in prayer, you shift from worry to watching. You watch God weave his patterns in the story of your life. Instead of trying to be out front, designing your life, you realise you are inside God's drama. As you wait, you begin to see him work, and your life begins to sparkle with wonder. You are learning to trust again." Paul Miller, A Praying Life.

Gebed: Here Jesus Christus, die oploop tot U kruisiging het U met spanning oorweldig. In gebed het U Uself aan U Vader toevertrou. Nou sit U aan die regterhand van U Vader – in eer en glorie. Help ons om U ook só te vertrou en ons voortdurend vir U in gebed te gee. Amen

Kruger de Kock
Gereformeerde Kerk Randburg - Londen Bediening
kruger@gkrandburg.org.za; kruger@canadawaterkerk.com  
Selfoon: +447780851135 (UK) Landlyn: +442073946558
Skype: krugerdekock

‘n Heer-like Paasfees!

Matteus 21:4-5: Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: “Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe: Hy is nederig en Hy ry op ‘n donkie, op die vul van ‘n pakdier”.

 • Ons is op pad na ‘n heerlike langnaweek – Paasnaweek, soos Jesus hier op pad is om Paasfees te gaan vier.
 • Is dit al wat die naweek vir jou gaan wees, ‘n heerlike Paasnaweek...?
 • Vir Jesus was dit ‘n Heer-like gebeurtenis – waarin Hy sy Heer-skap, sy koningskap vir die mensdom gaan wys!
 • Sy gesagvolle opkommandering van die donkies, die donkies as koninklike rydiere (destyds) bevestig dit.
 • Gaan dié Paasfees vir jou ‘n Heer-like naweek wees, omdat jy Hom as Here raaksien? 

Gebed: "Here, ek dank U dat U ‘n koninklike intog in ons wêreld en lewe kom maak het. Laat my U Heer-skap die naweek sien." Amen.

Matteus 21:5: “Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel...” (OAV)

 • Jesus wys sy Heer-skap (koningskap) egter anders as wat ons (die wêreld) sou verwag.
 • Hy ry nie op ‘n blink oorlogsperd om met geweld en mag sy koningskap af te dwing nie..., maar op ‘n esel (donkie).
 • Dit wys op sy “sagmoedigheid”, wat beslis nie “sagmoedige Neelsie” beteken, wat willoos, lafhartig toelaat dat ander op Hom trap, nie.
 • Sagmoedig beteken dat Hy Hom laat stuur en beheer deur sy Vader se wil, soos wat ‘n wilde perd deur ‘n toom en leisels gestuur en beheer word!
 • Ons Here bring sy Heer-skap-py op aarde deur sagmoedigheid.

Gebed: "Ons Here, U manier van doen, is heer-lik. Ek loof U vir u goddelike wysheid om met sagmoedigheid U heerskappy te bring." Amen.

Matteus 21:5: “Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel...” (OAV)

Die Here is die Sagmoedige! Hy laat Hom lei en beheer deur sy Vader se verlossingswil!

 • Al het dit ook beteken:
  • afstand doen van sy wil en regte
  • afstand doen van sy lewe!
 • Sy sagmoedigheid het daarop uitgeloop dat Hy as Paaslam geslag sou word..., enkele dae na sy koninklike intog in Jerusalem!
 • Maar dit is hoe God se reddende heerskappy in ons sonde-stukkende wêreld ingedra word.
 • Moenie verlossing en die nuut-maak van ons wêreld in magtige en geweldadige optrede verwag nie!

Gebed: "Here ons God, ek bely dat ek dikwels ons korrupte en stukkende bestaan wil regruk met mag en geweld. Leer my ons Jesus se sagmoedigheid raak te sien."  Amen.

Matteus 21:10: Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: “Wie is hierdie man”?

 • Nadat die “rooi tapyt” aanvanklik vir Jesus oopgerol is op pad Jerusalem toe, het die juigstemme begin stil word en plek gemaak vir ontsteltenis (“beroering”)
 • “Wie is hierdie man”... vir jou? Is jy bereid om jou met hierdie Sagmoedige te vereenselwig?
 • Dan vra Hy sagmoedigheid van jou! Dis die pad hoe ons Heer en Koning sy oorwinning en redding in ons wêreld wil laat deurbreek.
 • Dan vra Hy, dat ek en jy sal afstand doen van ons drang na self-gelding en vergelding en ... en...!?
 • Wie Jesus as Sagmoedige in sy/haar lewe het, kan so sagmoedig wees! 

Gebed: "Here, verander my hart deur u Gees om self sagmoedig te wees en so mee te werk aan u reddende heerskappy vir ons aarde.Here, verander my hart deur u Gees om self sagmoedig te wees en so mee te werk aan u reddende heerskappy vir ons aarde."  Amen.

 Matteus 21:9: Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: “Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!”

 • Is vandag vir jou ‘n “Goeie Vrydag”, wat jou in lof en dankbaarheid laat uitroep?
 • Dit kan nie anders nie! Ons het alle rede om juigend agter ons sagmoedige Here aan te stap...
 • Maar doen dit nie net vandag nie! Ons Here is besig om ons bose en gebroke wêreld tree vir tree terug te eis van die magsgreep wat die sonde daarop probeer hou..., en jy agter Hom aan, saam met Hom!
 • ‘n Geseënde “Goeie Vrydag” en HEER-like Paas-LEWE bid ek vir jou toe!

Gebed: "Here, ons Here, hoe wonderlik is u Naam oor die hele aarde! Ek juig voor U, omdat U vandag U lewe gegee het, sodat ek en ons hele wêreld ‘n Goeie Vrydag mag hê tot in ewigheid."  Amen.

Charl van Rooy
Gereformeerde Kerk Randburg

 

Tema: Ons aardse bestaan in ‘n neutedop: om te lewe, om lief te hê, om te leer en om iets blywends agter te laat...

Ons kyk na hierdie tema aan die hand van: Psalm 90 

Psalm 90:1 – Here U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag…

 • Een van die geheime vir ‘n sinvolle lewe lê daarin dat ‘n mens eerste dinge, eerste hou in jou lewe. Dat jou prioriteite reg is.
 • En dit is een van die mees fundamentele vrae in die lewe van elke gelowige: wat is hierdie “eerste dinge” en hoe maak ek seker dat hulle eerste in my lewe staan?
 • Of in die woorde van Psalm 90:12: hoe gebruik ek my dae so dat ek wysheid kan bekom?
 • En sê die Psalmdigter wysheid is om alles in jou lewe met God in verband te bring.
 • Die Eerste, en die Laaste, die begin en die einde, in alles eerste te hou!

Gebed: Here, Ek wil u eerste stel in my lewe. U was vir brose mense ‘n toevlug van geslag tot geslag. Wees dit ook vandag vir my. Amen. 

om te lewe

Psalm 90: 3-6 – “U laat die mens sterwe: U sê net: “Word weer stof!” Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word: in die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog.”

 • Om te lewe beskryf op die oog af ons fisiese behoefte vir sulke dinge soos kos en klere ‘n dak oor ons kop, genoeg geld om van te lewe en gesondheid om dit alles te geniet.
 • Ons probleem met leef is dat ons is so broos en verganklik is en daarby skuldig. (vv. 3-6)
 • As ons egter wysheid bekom het sal ons weet dat al hierdie dinge eers betekenis kry as hulle met God in verband gebring word.
 • Dat om werklik te lewe heel eerste te doen het met die ewige lewe deur die geloof in Jesus Christus, en dan met die versorging van die lewe van ander.
 • God sal dan al die ander dinge byvoeg, of selfs in ons slaap vir ons gee, omdat Hy vir ons lief is.

Gebed: Here, U is vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag, U is God van ewigheid tot ewigheid. Ons is soos gras wat afgesny word en in een dag verlep en verdroog. Leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid kan bekom. Laat my dienend en betekenisvol leef omdat ek U ken. Amen.

om lief te hê…

Psalm 90: 14: Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.

 • Om lief te hê beskryf op die oog af ons sosiale behoefte om iewers te behoort, deel te wees van ‘n familie of groep, om lief te hê en om liefgehê te word.
 • Ons probleem met liefhê is dat ons lewe so vol swaarkry en leed is en so gou verby dat ons nie tyd kry vir diep en betekenisvolle verhoudings met ander mense nie. Dat ons liefde dikwels op onsself gerig is, egoïsties, en heeltemal die merk mis. (vv.10 –11)
 • As ons wys is sal ons besef dat liefde eers sin maak as dit dieselfde liefde is wat Jesus Christus ons van kom leer het.
 • Die liefde wat die self prysgee, wat geduldig is en vriendelik en nie afgunstig nie, wat alles bedek, alles glo, alles hoop en alles verdra: die liefde wat net moontlik is omdat God ons eerste liefgehad het.

Gebed: "Here, laat ons liefhê omdat U ons eerste liefgehad het. Laat ons leer van U Gees van sonde en ongeregtigheid maar ook van versoening. Amen"

om te leer…

Psalm 90: 12: Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom.

 • Om te leer beskryf op die oog af ons kognitiewe behoefte om te ontwikkel en nuwe vaardighede en kennis op te doen.
 • Ons probleem met leer is dat ons hardkoppig en eiewys is by dit nog sondig is en skuldig en juis nie leer uit ons foute nie. (vv.7-9)
 • As ons wys is sal ons weet dat kennis begin met die dien van die Here, dat dit veral beteken om in liefde te groei na die volwassenheid waarin Christus vir ons ‘n voorbeeld was.
 • Om ons dae so te tel, beteken m.a.w. om bewus van God te leef, bewus van ander mense en bewus van ons plek in die heelal. So sal ons leer en die vermoë ontwikkel om soos ons Here Jesus, die regte keuses te maak in ons lewens.

Gebed: "Here, leer my my dae so te gebruik dat ek wysheid bekom. Amen" 

en laastens, om iets blywends agter te laat...

Psalm 90: 16 en 17 - Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe: hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand.

 • Om iets blywends agter te laat beskryf op die oog af ons geestelike behoefte om ‘n gevoel te hê dat ons lewe betekenisvol is, dat ons weet wat ons wil doen met ons lewens en dat daar ‘n verband bestaan tussen wat ons belangrik ag, en wat ons werklik doen.
 • Ons probleem met om iets blywends agter te laat, lê in die sin en koers van ons lewe, dat ons nie graag dien nie maar gedien wil wees en dat daarom wat belangrik is, by ons vervang word met ‘n gejaag na wind.
 • As ons wysheid het beskryf die verlange na iets blywends, die gebed van elke brose verganklike sondige mens: Here, mag ek iets permanent agterlaat, iets wat u in stand sou wou hou, en iets waarmee ek, maar veral ook my kinders sou kon saamleef.
 • Om te leef, om lief te hê, om te leer en iets blywends agter te laat... dit is die lewe in ‘n neutedop!

Gebed: "Here, laat my u goedheid beleef, mag ek iets permanent agterlaat, iets wat u in stand sou wou hou en iets waarmee ek, maar veral ook my kinders sou kon saamleef. Amen"

 

Peet van den Berg
Gereformeerde Kerke Randburg en Midrand
 
 
 
 
 

 

Die Here se Woord vir jou.

Leierskap is die manier waarop idees deesdae posvat. Die Koninkryk het doenige leiers nodig!

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za) 

 

Tema: ’n Leier is “in synch” met God se tyd.

Skriflesing: Ester 4:14:”…Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!”

 • Agter alles wat gebeur sit daar ’n Persoonlike Beplanner.
 • Ons teksvers wil sê dat die sameloop van omstandighede in ’n mens se lewe bepaal word. God voer sy plan vir en in die lewens van mense uit in die alledaagse lewe en geskiedenis.
 • Hoewel God nie in die verhaal van Ester pertinent genoem word nie, is dit net ’n skynbare afwesigheid. Hy is duidelik daar in en deur die planne en aksies van mense.
 • Die effek is juis om te sê dat die Jode nie gered sou gewees het as Ester en Mordegai dwaas of ontoereikend opgetree het nie.
 • As gelowige word jy tot diens gekies en geroep om op bepaalde tye as leier op te tree omdat jy God se stem kon hoor bo die gedruis van die wêreld en gehoorsaam jouself bereid verklaar tot diens.
 • Die sameloop van jou omstandighede is ook die werk van die persoonlike Beplanner van jou lewe. Dis ook ’n unieke geleentheid om nie te swyg nie, want wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie, dat juis jy juis daar is waar jy jouself nou bevind... .

 

 

Tema: Jy, ja jý, kan God as ’n leier gebruik 

Skriflesing: Jer. 1:10:”Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en it te roei, om te vernietig en plat te slaan, om te bou en te vestig.” 

 • Dis opvallend hoe die Bybel dikwels vertel dat die Here juis die mees onwaarskynlike van mense gebruik om vir Hom te werk.
 • Jy dink dalk ook dat God beswaarlik ooit vir jou sal kies om iets spesiaal te doen. Die geskiedenis van Jeremia het nuus vir jou – pasop, jy’s dalk juis ’n kandidaat!
 • As ons na Jeremia kyk, sien ons ’n jong man van ongeveer 18jr. oud, sonder ervaring, uit ’n familie wat die koningshuis vyandig gesind was, uit ’n onbeduidende dorpie soos Anatot.
 • Tog stuur God Jeremia, want Hy staan self in vir die sukses van sy taak. Dit gaan dus nie oor wat jy dink jy kan regkry nie, maar oor wat jy glo God kan vermag!
 • Jy is as lid van die liggaam van Christus ook aangestel – jy moet ook platslaan en afbreek en bou en vestig met God se woorde in jou mond.
 • Hy het ook vir jou geskape met iets spesiaal in gedagte – aanvaar, soos Jeremia, jou pligstaat van die Here en begin vandag nog bou en vestig!

 

 

Tema: God maak gewone mense, buitengewone leiers  

Skriflesing: Joh.14:12:”Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen….”  

 • Dink aan die beeld van ’n motor wat ’n sleepwaentjie haak. Die motor se bestemming word ook die sleepwa s’n en omdat hy aan die motor gekoppel is, word hy ’n verlengstuk van die motor en kry lewe en koers van die motor af.
 • Die lewe van gewone mense word buitengewoon wanneer ons seker maak van wie ons volg en aan wie ons gehaak is!
 • Wanneer jy vir Jesus voor jou het en Sy krag deur die Gees wat in jou woon jou krag word, kan jy nie anders as om koersvas oppad te wees na die ewige bestemming by die Vader nie.
 • As ’n sg. gewone mens toelaat dat God hom/haar gebruik in bepaalde situasies om leiding te gee en koers aan te dui, sal daardie persoon ongetwyfeld as ’n buitengewone leier optree aangesien daar nie bloot op eie insig en krag staat gemaak word nie.
 • Jesus sê met Hom voor kan die onmoonlike gebeur: die sleepwa kan die motor verbysteek!

 

 

Tema: ’n Leier word slegs deur God werklik bemagtig  

Skriflesing: Rigters 6:14: ”Toe het die Here na Gideon toe gedraai en gesê:”Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete! Toe, Ek stuur jou!”  

 • Gideon se lewe kan byna opgesom word met: van garsbroodjie tot geloofsheld! ’n Minusmannetjie wat vir God pluswerk doen.
 • Aanvanklik kom Gideon alles behalwe dapper voor – hy kruip weg vir sy vyande en bevraagteken die Here se krag deur die ander volke se gode te bewonder. Hy is bang en kopsku vir sy taak as leier.
 • Maar die Here is geduldig en verseker hom: “Ek, Ek is, is by jou en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie!”
 • Vir God se krag om plusresultate deur minusmense te kry, is geloof en vertroue in die heilige God nodig. Ons elkeen moet erken dat alleen die almagtige God ons waarlik kan bemagtig om te doen wat van ons verwag word.
 • God gebruik ons nie ten spyte van ons ordinêrheid, ons hulpeloosheid en ander diskwalifiserende eienskappe nie, maar juis op grond daarvan. Want sy krag skitter deur ons dowwe pogings.” 

 

Peet van den Berg
Gereformeerde Kerke Randburg en Midrand

 

 

DIE HERE SE WOORD VIR JOU

Lukas 1:45 : “Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het.” 

 • Elisabet noem haar niggie Maria salig omdat sy glo dat die Here sal doen wat Hy gesê het Hy gaan doen.
 • Wanneer ons bely dat Jesus Christus “... gebore is uit die maagd Maria...”, erken ons gelowig dat Hy die troue God is wat Self sorg dat sy beloftes waar word.
 • Ons fees oor die Seun van God se menswording is nie beperk tot 25 Desember nie, maar dis heeljaar fees omdat ek beleef dat die Here ook in my lewe doen wat Hy belowe het.

Gebed: “Ek dank U, troue God , dat U aan hierdie wêreld ‘n Verlosser gegee het soos U belowe het, en dat ek ook elke dag oor Hom kan feesvier ! Versterk my geloof dat ek tog nooit aan u trou sal twyfel nie! Amen”

Nico Botha

 

 

Dink saam na oor ons as gelowiges, se VERHEERLIKING.

Ons kyk na waar die oorsprong van ons verheerliking is:

1 Johannes 2:20: En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. 27 En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle...

 • Salwing met die Heilige Gees is ‘n herskeppende daad van God.
 • Die Gees kom in jou in en maak jou hart en jou wil en verstand nuut.
 • Omdat God jou in ewigheid gekies het, salf Hy jou so met sy Gees.
 • Dit is die begin van jou pad wat eindig by jou volkome verheerliking.
 • Jou salwing, die Gees van God, sal al die pad in jou bly om jou by jou bestemming te bring 

Gebed: Dankie, o grote God, dat U by my kom bly het. Dat ek U gesalfse mag wees en bly. Amen.

Wat is ons nou, as gevolg van die salwing met die Gees?

Skrifdeel: 1Johannes 3:2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

Skrifdeel: 1Johannes 3:3 En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

 • Gesalfde kinders van God sien uit na die wederkoms van Jesus.
 • Dan word ons verheerlik!
 • Hoe gaan ons dan wees? Weet nie!
 • Wat ons wel weet is dat ons soos Jesus sal wees – volmaak
 • Weg is sondige begeertes, weg is onvolmaakte liefde, weg is enige ongehoorsaamheid.
 • Die Gees roep in ons uit verlange na die dag.   
 • Salwing met die Gees verander jou prioriteite.
 • Ek leef elke oomblik voluit, maar vanuit die wete van wat ek is en sal wees.
 • Ek leef in afwagting.dat ek soos Jesus gaan wees wanneer Hy kom.
 • Daarom maak ek nou reeds my lewe skoon van alles wat nie soos Jesus is nie.
 • Wie nie besig is om sy/haar lewe skoon te maak nie, kan nie sekerheid hê dat hy/sy ‘n gesalfde is nie.
 • Is bekering ‘n daaglikse deel van jou lewe?    

Gebed: Here, ons sien uit na U koms. Ek wil soos U wees, help my o Gees wat in my woon om myself te reinig in afwagting op U koms. Amen.

Kom ons kyk na die gebeure wanneer Jesus werklik kom:

Skrifdeel: 1 Korintiërs 15:52,53 By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weerklink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike.

 • Watter wonderlike oomblik gaan dit nie wees nie!
 • Jesus, kom op die wolke.
 • Ek wat al dood is, saam met Hom.
 • Dan ontvang ons almal (gelowiges) nuwe liggame.
 • Ons ou liggaam word herstel soos God dit oorspronklik bedoel het.
 • Volmaakte insig in God se geheimenis, volmaakte liefde vir almal en vanaf almal.
 • God is dan die son wat met sy genade en wysheid oor ons skyn.    

Gebed: Kom Here Jesus, kom gou! Amen.

Gert Breed

 

Die lig het deurgebreek - vir eens en altyd!

Lees Johannes 1:9-10: Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld - die wêreld het deur Hom tot stand gekom - en tog het die wêreld Hom nie erken nie.

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Nie almal het deel aan die Lig nie! Nie, omdat dit (Hy) nie vir elke mense wil verlig nie.
 • Dis omdat die wêreld so vreemd reageer: hulle draai hul rug op die Lig! Vreemd, omdat hulle God behoort te (h)erken as Hy tussen hulle kom en optree. Hy het hulle immers gemaak (Gen.1)
 • Wie Hom egter in die geloof ontvang, se lewe word vir altyd verander!
 • Maar niemand kan Hom net ignoreer nie - soos wat jy nie ‘n helder lig in ‘n donker kamer kan ignoreer nie!
 • Het jy die Lig wat lewe gee, ontvang... of ploeter jy in die donkerte rond (al vier jy ook met groot entoesiasme Kersfees)?  

Gebed: "Ons Vader, ek kan U lig nie ignoreer nie. Die Lig trek my uit die donkerte. Bewaar my daarvan om my rug op die Lig te draai. Amen"

 

Lees ook Romeine 13:11-14: Die nag is byna verby; dit is amper dag... (vs.12)

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Die dag het al gebreek met Christus se koms... en vir wie in Hom glo, is die daglig (verlossing) reeds daar!
 • Maar ook nog die skaduwee van die nag! Ons leef nog in die skemer van die vroeë môre - tussen lig en duisternis rondom ons en in ons.
 • Dis egter al laat op die goddelike horlosie - die helder ligdag (finale verlossing) kan enige oomblik kom.
 • Daarom kan ons dit nie bekostig om om te draai en verder te slaap nie...
 • Laat ons die "wapens van die lig opneem"... en die duisternis uitdryf uit ons eie lewens en omgewing.   

Gebed: "O Here, ek beleef dat ek nog in die skemer van die vroeë môre leef, dat die duisternis my aan die slaap wil hou. Maak my wakker om met die wapens van die lig daarteen te stry. Amen"

Charl van Rooy


 

Danksegging:  Maak jou begeertes met danksegging aan God bekend.

Lees Filippense 4:6: "Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God."

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Ons almal het vrede, bemoediging en liefde nodig. So, in plaas van bekommer, bid en laat jou sorge gaan.
 • Maak jou begeertes met danksegging aan God bekend, tydens hierdie feestyd, sodat jy die Nuwejaar met hoop en ʼn sterk geloof in God se seëninge mag ingaan.  

Gebed: "Almagtige God, gee ons asb. troos, hoop en ʼn sterk geloof as ons geskenke hierdie Desembervakansie. Amen"

 

Lees ook 1 Tessalonisense 5:18: "Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle."

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Sommige sou sê: Ek het ʼn geliefde aan die dood afgestaan of ek het my werk verloor of my besigheid het ondergegaan, ens. Hoe kan ek in alle omstandighede dankbaar wees?
 • Paulus sê nie dat ons vir alles moet dankbaar wees nie, maar in alles.
 • Met ander woorde, ons lewe moet nie om die huidige omstandighede draai nie, maar fokus op die wete dat God, deur Sy Seun Jesus Christus, by ons is.
 • Danksegging behoort nie deur ons lewensomstandighede - goed of sleg - bepaal te word nie, maar deur wie God is en Sy liefde wat ons aan Sy Seun Jesus Christus gebind het.   

Gebed: "Dankie Here dat U ons deur ons Here Jesus Christus gered het. Leer ons om in alles dankbaar te wees. Amen"

Kwena Semenya


 

 

 

 Die lig het deurgebreek – vir eens en altyd!

Genesis 1:1-3: Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig.

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Vir baie mense is die wêreld ‘n donker plek. Maar dis nie hoe God dit oorspronklik gemaak en bedoel het nie.
 • Sy eerste skeppingsdaad was LIG – in die donkerte, in die “woes en leeg” (onbewoonbaarheid) op die aarde!
 • Die lig dui op sy openbaringslig – Hy openbaar Homself sodat Hy geken kan word.
 • Hy skep die “ruimte”, sodat mense op aarde (in verhouding) met Hom mag leef.
 • Hoe wonderlik – wanneer Hy praat verdwyn die donkerte! Donkerte en chaos is onder sy beheer!

Gebed: "Almagtige God, ek dank U dat U Uself openbaar het, sodat ons U mag ken. Ek aanbid U as die Almagtige wat heers oor die duisternis. Amen"

 

Lees ook: Lukas 1:76-79: Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan dié wat in die duisternis en in die skaduwee van die dood lewe … (vs..78b-79a)

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 • Tragies, die mensdom het van die lig duisternis (godverlatenheid) gemaak – deur die sondeval.
 • Maar God maak weer ‘n nuwe begin – soos met die skepping, weer deur die Woord, wat Mens word!
 • God het die nag beëndig deur die opkoms van die nuwe môregloed in die Ooste – toe Jesus gebore is, die Môreson.
 • Kersfees is ons waarborg van God se lig - sy verlossende teenwoordigheid en bevrydende krag! “In Hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense” (Joh.1:4) 

Gebed: "Genadige Vader, ek dank U dat U ons en ons wêreld nie in die duisternis gelos het, waarin ons dit gedompel het nie. Ek loof U vir die Lig, Jesus Christus, wat U gestuur het om lewe te bring. Amen" 

Charl van Rooy

 


 

DIE HERE SE WOORD VANDAG

Hebr 11:1: DIE geloof dan is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. (OAV)

Meer letterlik uit die Grieks: Now faith is the title-deed of things hoped for, the conviction of things which are not being seen. (Wuest, Kenneth S.: Wuest's Word Studies from the Greek New Testament : For the English Reader.)

(Bybel aanlyn beskikbaar by www.bybel.co.za)

 •  Maak die huidige ekonomiese omstandighede jou onseker oor die toekoms?
 • Het daar iets gebeur in hierdie week wat jou opnuut insig gegee het in hoe diep jou sonde lê? Heb 11:1 wil jou kom troos!
 • Hoe kan ek weet dat God sal sorg maak nie saak wat die omstandighede is nie.
 • Hoe kan ek seker wees dat God besig is om my nuut te maak en my hart te verander, selfs al sien ek so min daarvan in my lewe?
 • Geloof is die titelakte van die dinge waarop ek hoop! Dis die bewys dat al die ander beloftes van God sal waar word selfs al sien ek dit nie.
 • Die feit dat ek glo in Jesus Christus (God wat mens geword het, wat gely het, wat gesterf het, wat begrawe is, wat opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel) is die bewys, dat ook die dinge wat ek dalk nog nie sien nie (’n hart wat totaal en al nuutgemaak is, God se fisiese sorg) sal waar word.
 • Hierdie geloof is immers ’n gawe van God, die titelakte wat Hy deur sy Gees in my en jou hand kom druk om daardeur vir my te sê: Jy sal alles kry wat ek beloof het! Ek sal nie een van my ander beloftes breek nie!
 • Mag jou geloof in Jesus Christus, jou rustigheid gee oor God se sorg in alle omstandighede en alle dele van jou lewe!

Gebed: “Here, help my om binne my grooste nood, die uitdagings wat ek op die oomblik in die gesig staar . . . help my om te fokus op die dinge waarvan ek seker is. Hoe U gaan sorg weet ek nie. Hoe dit vir U moontlik is om my hart wat so opstandig en lelik is, nuut te maak, gaan my verstand te bowe. Maar ek weet Jesus het gekom, ek weet wat Hy kom doen het en ek glo in Hom. Dankie vir die genade hiervan en dat dit my rustig maak oor dit wat nog moet gebeur. Amen”

Thomas Dreyer


 

Gereformeerde Kerk Randburg:www.gkrandburg.org.za
Die SKRYWERS van ons inspirerende dagstukkies, is:


 Die onderstaande PUTKOS bydraes is hanteer deur GAWIE GREEFF.

PUTKOS 21

GOD GEE OM! DIE BEWYS IS DIE KRUIS!
Het jy al ooit vir iemand iets vertel, maar hy/sy wou jou nie glo nie? Wel gaan lees Johannes 3 verse 14 tot 21. Fokus veral op vers 16.

God gee van die vroegste tye af vir ons om. Dit sien ons al in die begin van die Bybel. Hy het sy liefde vir ons bewys deur Jesus aan die kruis te offer.

Jesus se liefde as voorbeeld, inspireer ons om vir ander om te gee. Ons aanvaar in die geloof God se liefde en weet dat Hy ons nooit sal vergeet nie.

Jesus en Nikodemus.Lees Johannes 3: 1-8. Nikodemus was ‘n lid van die party wat hulself die Fariseërs genoem het. Hulle het streng volgens die wet geleef.
Dit sluit Eksodus 20: 1-7 in, maar ook die wette in Deuternomuim en Levitikus. Hy kom in die nag na Jesus toe omdat hy bang is ander mense sien dat ‘n leermeester van die volk na Jesus toe gaan.
Jesus leer hom dan ‘n nuwe geboorte wat van God kom.As ons na die verse kyk kan ons wel vra: "Wat beteken dit om weer gebore te word? Of wie sorg dat ‘n mens opnuut gebore word?"
Die antwoorde lê in Johannes 3: 1-8. Ons sien dat God ons deur sy Gees nuut maak. Dit is nie goeie werke wat ons in die koninkryk van God laat kom nie.
Ons kom in die koninkryk deur God wat ons nuut maak. Dan eers leef ons uit dankbaarheid en doen ons die goeie dinge wat Hy vra. Ons kan byvoorbeeld vir ander omgee.
 
Kyk op na Jesus en lewe. Lees Johannes 3: 9-15. Nikodemus het gedink hy kan God tevrede stel deur die wet na te kom. Hy het nie daaraan gedink dat God eintlik geloofstoewyding vra nie.
‘n Hartverandering en geloof in Jesus is wat nodig is.
Daarom gebruik Jesus in hierdie teksgedeelte ‘n beeld uit die Ou Testament om te bevestig dat daar uit die geskiedenis van Israel heenwysings is na die Een wat sou kom, dit is Hy self.
Moses moes die koperslang op ‘n paal sit (Num. 21) en elkeen wat daarna kyk, het gesond geword. Net so sou Jesus sigbaar verhoor word met sy kruisiging, opstanding en hemelvaart (Joh. 19-20).
Ons sien nie regtig ‘n slang of ‘n kruis nie, maar elkeen wat in die geloof opkyk na Jesus se kruis, ontvang die lewe. Dis hierdie lewe wat ons in staat stel om vir mekaar om te gee.
Glo in Jesus en lewe. Lees Johannes 3: 22-36. Johannes die Doper stel dit duidelik in hierdie deel dat hy self net ‘n wegbereider is van die Een wat na hom kom en wat groter is as hy.
Daarom sê hy in vers 30 Jesus moet in sy lewe meer word en hy minder. Johannes leer ook dat Jesus van God kom, dat Hy ons van God wil leer en dat God sy Gees gee om Jesus te help.
Wat is God se voorwaarde voordat ons die ewige lewe kan ontvang? Jou antwoord lê in vers 36. "Wie glo in die Seun, besit nou reeds die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is,
sal die lewe nie ervaar nie, maar die oordeel van God rus op hom".
 
Die Heilige Gees is ons hulp. Lees Johannes 16: 5-15. Wie dink jy is die Heilige Gees? Wat doen die Heilige Gees?
Die Heilige Gees is die Persoon in wie die ewige krag en mag is wat van die Vader en die Seun uitgaan. Nou is dit so dat die Bybel God self Gees noem (Joh. 4: 4) en ook sê dat Hy heilig is (Jes. 6: 3),
maar uit ander dele (soos Joh. 16) is dit vir duidelik dat die Heilige Gees God is. Dit is Hy wat ons byvoorbeeld leer (Joh. 16: 15) dat die Here van ons omgee-liefde teenoor mekaar verwag.
Dit is ook Hy wat ons lei (vers 13) om ‘n omgee-pad te loop.
Ons keer, maar die Gees beheer. Ons kan ook toelaat dat die werk van die Gees in ons verhinder word. Lees Efesiërs 4: 25-32.
Ons as sondige mens keer die Heilige Gees om met ons te werk deur ons taal gebruik, ons optrede, ons oneerlikheid, ons wraak, ens. Hoe kan jy dit regmaak?
Bid dat jy nie die Gees van God sal verhinder of keer in jou lewe nie.
Die Heilige Gees beheer my lewe. Die Heilige Gees het ‘n besonder belangrike rol om te speel in die gelowige se lewe. Die genade en volheid van God vloei deur ons deur middel van
die werking van die Heilige Gees. 
 
Lees Galasiërs 5: 22-23. Watter aspekte van hierdie vrug van die Gees het met omgee vir ander te doen? My persoonlike antwoord, ALMAL.
Dink hoe jy dit praktise kan toepas. Begin by die broer of suster met wie jy baie lang terug gepraat het, omdat jy kwaad vir hom of haar is.
Nog beter, begin met die naastes rondom jou.

Vrede
Gabriël    

  

 

PUTKOS 20

Dien die Here deur Hom te eer. Jy moet jouself die volgende vraag vra? Wat het die mees onlangse erediens vir jou beteken?

Ons kan in die Heidelbergse Kategismus na vraag 103 gaan kyk wat is die erediens wel. Die vraag is: "Wat gebied God in die vierde gebod?"
God wil eerstens dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God
saamkom om die Woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdesgawes te gee.
Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe.
Na aanleiding van die vraag, wat verwag die Here moet vir ons op ‘n Sondag die belangrikste wees? Wat dink jy is die heerlike gevolge as ons hieraan gehoorsaam is?
Wat dink jy gebeur in die erediens? Dan moet jy ook vir jouself die vraag vra: "Wat is jou aandeel aan die erediens?"
 
Die erediens van die lewe.
Wanneer jy onder die indruk van die almag en die liefde van God kom, wil jy graag voluit vir Hom lewe. Die Christene van die Hervorming het geglo dat alles tot eer van God moet wees.
Die hele lewe moes ‘n erediens tot eer van God wees. Vandaar die slagspreuk: Aan God alleen die eer.
Al ons verhoudings - in die gesin, in ons vriendekring, in die huwelik en in ons werk - moet tot eer van God wees.
God word verheerlik in jou dade. ‘n Christen se hele lewe moet tot eer van die Here wees. Op Sondae het ons die geleentheid om in die erediens op ‘n baie spesiale manier aan God die eer te bring.
Daarom moet ons die dag gebruik om God te aanbid deur die eredienste by te woon. Voorbereid na die erediens gaan om Hom te ontmoet.
Aktief saam met die gemeente deelneem aan die gesprek in die erediens.
Deur die bediening van die Woord en die gebruik van die sakramente word ons in ons geloof versterk om elke dag tot eer van God te lewe.

Die Korintiërs se slagspreuk was: "Alles in my geoorloof" (1 Kor. 6: 12; 10: 23). "Ja," sê Paulus, "maar alles is nie heilsaam (nuttig) nie."

Alles wat ‘n mens kan doen, mag jy nie doen nie. Die vraag wat jy jou altyd eerste afvra, is: Dra dit wat ek doen God se goedkeuring weg?

Die slagspreuk van ‘n Christen is: "Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God" (1 Kor.10: 31)

Lees watter waarskuwings Paulus aan die Korintiërs gee teen seksuele losbandigheid (1 Kor. 6: 19-20) en watter leiding hy vir hulle oor hulle eet- en drinkgewoontes gee (1 Kor. 10: 31-32).

Is daar enige slegte gewoontes in jou lewe wat nie tot eer van God is nie? Besluit wat jy aan die gewoontes gaan doen.

Vra die Here om jou te help om te breek met die swak en slegte gewoontes in jou lewe.

Die erediens is ‘n fees.
In die vierde gebod (Eks. 20: 8-11) beveel God dat die Sabbat ‘n gewyde dag moet wees. Die dag is anders as ander weeksdae. God se volk moes rus van hulle gewone verpligtinge, want: 
Dit is ‘n rusdag tot eer van die Here (Eks. 35: 2). By die tempeldiens het die mense hulle offers gebring.
Na die ballingskap het die gelowiges in sinagoges bymekaargekom om op die Sabbat na die uitleg van die wet te luister, saam te sing en te bid.
In die Christelike erediens staan Christus in die middelpunt. Hy het die offerdiens vervul. Deur sy bloed kan elkeen self na God toe gaan.
Uit die Bybel leer ons Christus ken. Die Heilige Gees gebruik die Woord wat in die erediens verkondig word om die geloof in ons harte te bewerk en te versterk
sodat ons in toewyding aan God kan lewe. In die erediens vier die Christene die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hy het die hoogste offer gebring en deur
Hom is elke Christen die eiendom van God. Lees Psalm 122: 1-9. Dit is wonderlik om iemand te hê wat op ‘n Sondag in die erediens die Woord van die Here vir ons bring.
Die Here stuur jou ook met sy Woord die wêreld in. Dalk roep hy jou voltyds vir Hom te gaan werk. Sal jy bereid wees om dit te gaan doen?
Bid vir jou predikant. Bid vir die Bybelgenootskap, Christelike radio- en TV-stasies en sendelinge wat dwarsoor die wêreld die evangelie uitdra.
 
Die erediens as gesprek.
Baiekeer voel ons die erediens is net ‘n toespraak van die dominee. Mense sê mos: "Ons gaan na die dominee luister." Of ons vra na die erediens: "Wat dink jy van die preek?"
Die erediens is baie meer as ‘n preek. Die preek is maar net ‘n deel van die gesprek tussen God en sy gemeente. God het die eerste en die laaste woord in die erediens.
God praat deur die dominee wat die diens lei. Hy praat met die gemeente deur die votum en seëngroet, die wet, die Skriflesing, die preek, die doop en die nagmaal.
Aan die einde van die erediens stuur God die gemeente weg met sy seën om vir Hom te gaan leef in die wêreld. Die gemeente neem deel aan die gespreke deur hulle sang,
geloof- en skuldbelydenis, die gee van dankoffers en deur hulle gebede. Die belangrike vraag is natuurlik: Voel jy deel van hierdie geselskap? Beteken dit vir jou iets?
‘n Ontmoeting het alleen werklik betekenis as daar ‘n persoonlike verhouding is tussen die persone wat met mekaar praat. Lees Psalm 27: 4-9.
Wat kan jy oor jou verhouding met die Here sê?
 
Die tekens van die fees.
In die gewone lewe is tekens en simbole belangrik. Dink maar net hoe bekend die embleem van sekere sportskoene of koeldranke is.
‘n Mens sien dat maatskappye baie moeite doen om ‘n sekere embleem by almal bekend te maak. In die kerk is tekens of simbole ook belangrik.
Die Heilige Gees gebruik die sakramente as sigbare tekens om die geloof te versterk. Die doop en die nagmaal herinner ons aan die liggaam van Christus wat gekruisig is
en sy bloed wat gevloei het. Omdat ons aan Christus behoort, kan ons feesvier. Ons skuld is betaal. Ons is vrygekoop. Ons is verlos. Deur die tekens te sien en daaraan deel te hê,
verseker God ons deur die Heilige Gees van sy liefde vir ons. Meer nog, sien daarna uit om eendag met Christus aan die bruilofsmaal te sit.
Sê vir die Here dankie vir die sigbare tekens van die doop en nagmaal. Jesus, ons voorbeeld. Wat het Jesus op die sambas gedoen? Lees Lukas 4: 16.
Wat bedoel Hy wanneer Hy sê: "Die Sabbatdag is vir die mens gemaak en die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat?" (Mark. 2: 27-28).

Christus is op ‘n Sondag - die eerste dag van die week - opgewek (Matt. 28: 1-6).

Die Heilige Gees is ook op ‘n Sondag uitgestort (Hand. 2: 1).

Die Christene het daarom gereeld op die eerste dag van die week bymekaargekom. Sondag het bekend gestaan as die "dag van die Here" (Op. 1: 10).

Op Sondae het Christene die Here ontmoet. Vir hulle het die Sondag die plek van die Sabbat ingeneem. Christus wil ons leer dat die Sabbat gegee is tot voordeel van ons geestelike lewe.

Op die dag kan jy rus van jou ander verantwoordelikhede en ten volle vir Hom beskikbaar wees.

Daarom moet jy bid dat die Here jou sensitief maak vir die dinge wat op Sondae aandag van Hom kan aftrek.

Gaan voorbereid kerk toe. Ons ingesteldheid bepaal of ons ‘n partytjie geniet of nie. Net so is ons voorbereiding vir die erediens belangrik.
As ons uitsien na die erediens, beteken die erediens dikwels vir ons baie meer. Die geheim van die digter van Psalm 84 se lewe was dat hy in ‘n persoonlike verhouding met God geleef het.
Daarom was die ontmoeting met God vir hom ‘n belewenis. Lees die hele Paslm 84. Voel jy ook in jou hart soos die digter in verse 2 - 3?
As jy nie so voel nie, kan jy gerus vir die Here vra om in jou ‘n verlange na die kerk wakker te maak.Bid dat die Here jou deur die Heilige Gees sal voorberei vir die erediens.
Bid vir die dominee wat die diens gaan lei. Bid ook vir die gemeente - dat julle ontmoeting met die Here tot sy eer sal wees.

Vrede
Gabriël.

 

 

 

PUTKOS 19

Liefde so groot dat dit oorloop.

Lees 1 Johannes 4: 7-11
Wat sien ons in hierdie verse raak?

God is die bron of oorsprong van liefde.
God se liefde vir ons is die duidelikste sigbaar in Jesus se lewe en in die kruis.
God se liefde betaal die prys vir ons sonde aan die kruis. God se liefde skep die geleentheid vir alle mense om sy kinders te wees.
God se liefde stel ons in staat om as sy kinders te leef.
Dit is moeilik om te glo. Meskien is die groot rede hoekom ons dikwels daaraan twyfel of God die God van liefde is, die feit dat so baie dinge gebeur wat ons
net nie kan rym met die God wat ons liefhet nie. Hoe weet jy, ten spyte van alles wat met jou gebeur, dat God jou liefhet?
Die volk Israel was in ballingskap. Toe sê die Here vir hulle wat vandag in Jesaja 43: 1-4 staan. Wat dink jy kon hierdie woorde vir hulle beteken het?
Die moedelose ballinge word onder die indruk gebring van God se liefde vir hulle. Hy wat hulle geskep het, is ook die Een wat by hulle is.
Hulle is kosbaar in sy oë, daarom hoef hulle nie die swaarkry waardeur hulle nou moet gaan, te vrees nie.
 
Ons kan God nie sien nie, maar op elke bladsy van die Bybel kan ons sy optrede teenoor mense kyk en weet hoe Hy oor sy mense voel.
Daarom praat ons van die Bybel as God se liefdesbrief aan sy kinders. Voor jy verder lees, gaan op jou knieë en dank God vir sy liefde vir jou in jou omstandighede,
vertel God hoe jy voel.
‘n Liefdesbrief met ‘n verskil. Mense wat lief is vir mekaar skryf dikwels vir mekaar kort briefies of sommer net ‘n kaartjie.
Hulle laat mekaar spesiaal voel deur wat hulle daarin vir mekaar sê. As jou vriend/ in egter sy/haar rug op jou draai of jou verruil vir iemand anders,
hou jy beslis op met skryf of om spesiale dinge vir daardie persoon te doen. Die rede is doodeenvoudig - die ander een verdien nie meer jou liefde nie.
In die Bybel lees ons van God se liefde vir mense, maar daar is ‘n groot verskil. Sy liefde hou nie op as mense hulle rug op Hom draai nie. Dit is amper die tema van die Bybel.
God wil deur sy onveranderlike liefde vir mense kans gee om te erken dat hulle ‘n fout gemaak het, sodat hulle na Hom toe kan terugkeer en weer sy leiding volg.
God het dus lief sonder voorbehoud.
Lees nou Hosea 2: 1-6 en 18-20. God gebruik die stukkende huwelik van sy profeet Hosea as voorbeeld van sy volk se verhouding met Hom en hoe Hy daarop gereageer het.
Noudat jy God op hierdie wyse leer ken het, sê vir God hoe jy oor Hom voel.
Hy gee werklik om. Net na die sondeval het God al vir Adam en Eva opgesoek met die vraag: "Waar is jy" (Gen. 3: 9). Hierdie opsoekende liefde het sy hoogtepunt in Jesus bereik
toe Hy aan die kruis gesterf het. Dit alles kan vir jou vaag klink as jy nie daarin iets verstaan van hoeveel Hy vir jou omgee nie.

Lees nou 1 Johannes 4: 7-10 en dink na hoekom werklike liefde nie beskryf kan word met "die liefde wat ons vir God het" nie. Wat maak God se liefde heeltemal anders?  

Mense se liefde is selfsugtig, maar God se liefde is gee-liefde wat bereid is om op te offer en ruimte te gee. God is liefde omdat Hy liefde doen.

God se liefde bring jou in beweging. Soos ‘n weerligstraal ‘n huis aan die brand steek, so wil God sy liefde as't ware in jou aan die brand steek.
Jy het dus nie lief omdat jy so voel nie, maar omdat God jou liefhet. Hy het jou liefgehad toe jy nog ‘n sondaar was, daarom kan jy nou onvoorwaardelik liefhê. 
Lees 1 Johannes 4: 11-20. Nadat Johannes beskryf het wat die oorsprong van die liefde is, kom hy nou by die gevolge van God se liefde.
Dit is dat God se volkome liefde sy doel in jou lewe wil bereik. God wil (1) dat jy ander opreg moet liefhê; (2) dat jy kan beley dat Jesus Christus die Seun van God is,
en (3) dat jy sonder vrees die oordeel tegemoet kan gaan.
Laat toe dat God se liefde na jou naaste, vriend/in, lewens maat, ouers of voogde toe deurvloei deur sommer nou ‘n brief of kaartjie vir hulle te skryf om net vir
hulle dankie te sê dat hulle jou liefhet net soos jy is. Sit die briefie op hulle bed of op ‘n plek waar hulle dit beslis sal kry.
Liefde is ‘n styl van lewe. Jesus se liefde bind verskillende mense aan mekaar vas. Soos sement die bakstene van ‘n huis tot ‘n eenheid saambind, so moet die liefde
gelowiges uit verskillende agtergronde aan mekaar vasbind. Gaan lees 1 Korintiërs 13: 4-7. Wanneer jy die woorde "die liefde" of "dit" sien, vervang dit met jou eie naam.
Dit is die eienskappe wat liefde in jou moet uitbring om teenoor ander te wys of uitleef teenoor ander.

God se liefde maak ‘n verskil. God het sy liefde in ons harte uitgestort (Rom. 5: 5). Ons moet hierdie liefde uitleef. Dit moet deurwerk na alle mense.

Wanneer die wêreld sien hoe gelowiges mekaar liefhet, sal hulle glo dat God hulle ook liefhet en dat Hy sy Seun gestuur het om hulle van hulle sonde te verlos.

God roep jou ook op tot liefde. Begin om dit prakties uit te leef in liefdesdade teenoor ander gelowiges.

Daarom aanvaar dat God se liefde in jou is en deur jou wil werk. Begin nou liefde gee sonder om te vra of jy dit het.

Bly in Jesus se liefde. Lees 1 Johannes 3: 11-17. Sal jy jou lewe vir jou broer of suster aflê? Wat kan jy in jou eie huis doen om hierdie verse te gehoorsaam?

Dink aan een praktiese ding wat jy die komende naweek kan doen. Doen dit!!!

Vrede Gabriel

 

PUTKOS 18

 

VLUG VIR JOU LEWE!
Julle gesels oor die bekende onderwerp van “in die wêreld, maar nie van die wêreld nie.” Pieter meen ‘n mens moet darem ook nie te eng raak nie.
“Mense raak te maklik histeries oor alles wat dan nou sodanig sonde is. Wees net oopkop en ken jou perke!” Anita is versigtiger.
Sy weet van mense wat deur die wêreld ingesluk is voor hulle nog kans gehad het om hulle oë uit te vee. “Pas op!” waarsku Herman, “die wêreld vryf af aan ‘n mens sonder jy dit agterkom.
Onthou julle vir Lot en sy gesin?”
Gen. 19: 1-28
Daardie aand het die twee engele by Sodom aangekom. Lot het juis in die poort gesit. Toe hy hulle sien, het hy opgestaan om hulle te ontmoet.
Hy het hulle verwelkom en laag voor hulle gebuig. 2. “Menere,” sê hy, “kom gerus saam na my huis toe. Daar kan julle julle voete was en my gaste vir die nag wees.
Môre-oggend kan julle weer vroeg op pad wees.” “Nee, toemaar,” antwoord hulle, “ons sal die nag sommer hier op die stadsplein deurbring.”
3. Maar Lot het daarop aangedring sodat hulle uiteindelik ingewillig het om saam te gaan. Hy het ‘n groot feesmaal voorgesit en hulle ook vars ongesuurde brood aangebied.
Na die ete, 4.toe hulle begin klaarmaak om te gaan slaap, het al die mans van Sodom, oud en jonk, van oor die hele stad gekom en die huis omsingel. 5. Hulle skree vir Lot:
“Waar is die mans wat die nag by jou deurbring? Bring hulle uit sodat ons seksueel met hulle kan verkeer!” 6. Lot het uitgegaan, die deur agter hom toegemaak en met hulle gepraat.
7. “Asseblief, my broers,” het hy gesoebat, “moenie so ‘n bose ding doen nie. 8. Kyk, ek het twee dogters, albei nog maagde. Doen met hulle wat julle wil, maar los hierdie mans uit,
want hulle is onder my beskerming.” 9. “Staan opsy!” het hulle geskreeu. “Wie dink jy is jy nou eintlik? Jy het as vreemdeling tussen ons kom woon en nou wil jy vir ons kom sê
wat ons moet doen!Ons sal jou nog slegter behandel as vir hulle.” Hulle het Lot begin vasdruk sodat die deur wou meegee. 10. Maar die twee engele het hulle arms uitgesteek,
Lot ingetrek en die deur gegrendel. 11. Toe het hulle die mans van Sodom verblind sodat hulle nie die deur kon kry nie. 12. “Het jy enige bloedverwante hier in die stad?” vra die engele.
“Kry hulle uit hierdie plek, of dit nou skoonseuns, seuns, dogters of wie ookal is. 13. Ons gaan die stad heeltemal verwoes omdat die mense so sondig is.
Daarom het die Here ons gestuur om die plek te verwoes.”
14. Lot is toe vinnig na buite om sy dogters se aanstaande mans te vertel: “Maak gou, gaan uit die stad uit! Die Here gaan dit verwoes!” Maar die jong mans het gedink hy maak ‘n grap.
15. Teen dagbreek die volgende dag het die engele by hulle aangedring: “Maak gou! Neem jou vrou en twee dogters wat by jou is uit hierdie plek, anders sal die verwoesting van die stad
julle ook tref.”
16. Toe Lot nog huiwer, gryp die engele sy hand en die van sy vrou en twee dogters, en vat hulle haastig uit die stad, want die Here was hulle genadig. 17. Buite die stad waarsku die engele:
“Vlug vir julle lewe! Moet nêrens in die vlakte stilstaan nie! En moenie omkyk nie! Vlug na die berge, anders sal julle dood gaan.” 18. “Ag nee, Menere,” pleit Lot. “Julle was nou so goed
om my lewe te red. 19. Julle het ook guns aan my betoon. Maar ek kan nie tot by die berge gaan nie. Die ramp sal my inhaal en ek sal doodgaan. 20. Kyk, hier naby is ‘n klein dorpie.
Laat my asseblief tog daarheen vlug. Kyk net hoe klein is dit! Dan sal my lewe gespaar word.” 21. “Goed,” sê die engel, “ek sal aan jou versoek voldoen. Ek sal die klein dorpie spaar.
23. Maar maak gou, want ek kan niks doen voordat jy daar is nie.” Van toe af is die klein dorpie Soar genome. 23. Net toe die son opkom, het Lot by die dorpie aangekom.
24. Toe het die Here vuur en brandende swael uit die hemel op Sodom en Gomorra laat neerreën. 25. Hy het hulle totaal verwoes, en ook al die ander stede en dorpe van die vlakte.
So is alle lewe, mense, plante en diere uitgewis. 26. Agter hom het Lot se vrou omgekyk en in ‘n soutpilaar verander. 27. Die oggend het Abraham vroeg opgestaan en hom gehaas na die
plek waar hy by die Here gestaan het. 28. Hy het oor die vlakte uitgekyk in die rigting van Sodom en Gomorra. Daar sien hy net rookkolomme optrek oor die hele gebied, soos rook uit ‘n steenoond.
Ons gesels oor ‘n gewone man in ‘n goddelose stad; Lot tree as beskermheer op; traagheid om die bekende agter te laat; die verwoesting van Sodom en Gomorra.
Is die volgende stellings Waar of Onwaar. Bespreek die stellings in vandag se konteks.
 • In Sodom was daar ook goeie mense.
 • Mense moet bereid wees om onder alle omstandighede jou getuienis baie duidelik hoorbaar te maak.
 • Lot se voorbeeldige lewe het baie Sodomiete tot inkeer gebring.
 • Gasvryheid is nie genoeg om jou van die dood te red nie.
 • Sonde vryf af!

Knoop dit vas. As jy God vra dat jy met sonde moet breek, is daar geen kans vir omkyk nie. Diekeuse teen sonde moet onomkeerbare keuses wees.
Die omgewing waarin sonde floreer, is nie alles net sleg nie. Maar soms moet mens bereid wees om ‘n radikale keuse te maak en volledig wegbreek.

DIE KUNS VAN HALWE WAARHEDE
Kom ons veronderstel jy doen aansoek vir werk (wat skaars is!). Jy reken dat jy vir die pos uigeknip is. Waarskynlik gaan jy dit
ook kry! Maar daar is net een ou klein probleempie… In die vorm van word spesifiek gevra of jy al by ‘n vorige
werk ontslaan is. En om watter rede! Iewers baie lank gelede in jou geskiedenis was daar ‘n onskuldige voorval. As jy
dit vermeld, gaan jy nie die werk kry nie. Maar jy kan dit doodeenvoudig net ignorer… Die res van die vorm is een honderd
persent reg ingevul. Kom lees verder.
Gen. 20: 1-18
Abraham het suidwaarts na die Negev getrek en ‘n tyd lank tussen Kades en Sur gewoon. Hy
het op ‘n keer in Gerar gewoon. 2. Daar vertel Abraham vir die mense dat sy vrou Sara sy suster is. Koning Abimelek
van Gerar laat haar toe haal en neem haar op in sy paleis.
3. Maar een nag verskyn God in ‘n droom aan Abimelek en sê vir hom: “Jy speel met die dood, want daardie vrou wat
jy geneem het, is getroud.” 4. Abimelek het toe nog geen omgang met haar gehad nie, en sê: “Here, sal U
‘n onskuldige nasie doodmaak? 5. Abraham het vir my gesê: ‘Sy is my suster, ‘ en sy self het gesê:
‘Ja, hy is my broer.’ Ek het regtig in onkunde opgetree!”
6. “Ja, Ek weet jy is onskuldig,” antwoord God. “Dis hoekom Ek jou gekeer het om teen My te sondig. Ek het
nie toegelaat dat jy haar aanraak nie. 7. Stuur haar nou terug na haar man toe. Hy sal vir jou bid, want hy is ‘n profeet.
Dan sal hy bly lewe. As jy haar nie na hom toe terugstuur nie, kan jy seker weet jy en jou hele huishouding sal beslis sterf.”
8. Abimelek het die oggend vroeg opgestaan en vinnig ‘n vergadering met al sy amptenare
belê. Toe hy hulle vertel wat gebeur het, het ‘n groot angs hulle beetgepak. 9. Abimelek laat roep toe vir Abraham.
“Wat het jy ons nou aangedoen?” het hy gevra. “Wat het ek verkeerd gedoen om so behandel te word? Ek en
my hele koninkryk sou aan ‘n groot sonde skuldig gewees het. 10. Hoekom het jy dit aan ons gedoen?” 11. “Ja,”
antwoord Abraham, “maar ek was onder die indruk dis ‘n goddelose plek hierdie. Ek het gedink: ‘Hulle sal
my vrou wil hê en my doodmaak om haar in die hande te kry.’ 12. Sy is inderdaad my suster. Ons het dieselfde pa,
maar nie dieselfde ma nie. Ons is egter wel getroud. 13. Toe God my uit my geboorteland laat trek het, het ek vir haar gesê:
‘Waar ons ook al gaan, moet jy asseblief ter wille van my sê dat jy my suster is.’”
14. Abimelek gee toe kleinvee, beeste, slawe en slavinne vir Abraham. Hy gee ook vir Sara terug
aan Abraham en sê: 15. “Gaan deur my konikryk en kies vir jou ‘n plek waar jy graag wil woon.” 16.
“Kyk,” sê hy vir Sara, “ek gee jou ‘broer’ 1000 silwer om te vergoed vir enige verleentheid
wat ek dalk vir jou of enigeen by jou kon versoorsaak het. Dit sal enige verdere eis teen my afhandel.” 17. Daarna het
Abraham tot God gebid en God het Abimelek, sy vrou en die ander vroue gesond gemaak sodat hulle weer kinders kon hê,
18. Want die Here het al die vroue met onvrugbaarheid getref as waarskuwing vir Abimelek omdat hy Abraham se vrou geneem het.
Ons gesels oor Abraham wat ‘n halwe waarhead vertel; Abimelek se droom, tegelyk leuenaar
en profeet.
Gesels oor die volgende stellings;
 • Abraham, wat het jou besiel!
 • Ongelowiges is soms vir gelowiges tot beskerming
 • Die gelowige het ‘n verantwoordelikheid teenoor die wêreld.
 • Ten spyte van sonde, bly Abraham in God se diens.
 • Die bedoeling agter ‘n halwe waarheid is dikwels niks anders as ‘n volbloedleuen nie.

Knoop dit vas. Met ‘n halwe waarheid kan jy ander ‘n rat voor die oë draai en jou gewete sus. Die uiteinde kan sleg wees vir baie mense en jou geloofwaardigheid skade berokken.
Dis sleg as die wêreld vir ‘n Christen moet sê: “Wat het jou besiel? Jou gedrag was onbehoorlik.”

Vrede tot volgende keer.


PUTKOS 17

DIE SEëN VAN ONSELFSUGTIGHEID

Dis ‘n netelige situasie. Jy en jou sus is die enigste erfgename. Julle ouers het julle laat kom om oor die boedelsake te gesels: altyd maar ongemaklike oomblikke.

Jy is die oudste. Die strandhuis kom ter sprake. Julle is almal dol oor die plek. Baie mooi herinneringe. Pa sê dit moet na een van die twee gaan.

Die ander een kry ‘n klompie aandele (in hierdie stadium feitlik nuteloos). Jy sê: "Nee, wat Sus, kies jy maar! Hoekom?

Gen. 13: 1-8

1.Abram het toe met sy vrou, al hulle besittings en Lot, Egipte verlaat en noordwaarts na die Negev getrek.

2. Abram was baie ryk aan lewende hawe, silwer en goud.

3. Hulle het rus - rus gereis op pad na Bet-El toe, na die plek tussen Bet-El en Ai, waar hy voorheen kamp opgeslaan het.

4. Dis die plek waar Abram destyds die altar gebou het. Hier het hy weer die Here aanbid. 

5. Lot, wat saam met Abram was, was, het ook baie kleinvee, grootvee en tente besit.

6. Maar Abram en Lot kon nie meer bymekaar woon nie, want die weiveld was te klein vir hulle trope vee. Hulle kon dus nie meer saam boer nie.

7. Boonop het die Kanaäniete en die Feresiete ook destyds nog in die land gewoon. Toe ontstaan daar ‘n rusie tussen Abram en Lot se veewagters.

8. Abram het die saak met Lot bespreek. "Hierdie getwis tussen ons veewagters moet einde kry," het hy gesê. "Ons is tog naby familie!

Ons gesels oor die verband tussen Godsvertroue en materiële vermoëns; die gevaar van materialisme; die newe-effekte van ‘n materialistiese lewensbeskouing; die seën van onselfsugtigheid.

Kan jy die volgende stellings met ‘n teksvers uit die gelese skrifgedeelte bevestig:

 • Abram was nie"min" ryk nie!
 • Rykdom lei tot konflik tussen familie en vriende.
 • Onselfsugtigheid vereis waagmoed.
 • ‘nMaterialistiese lewensbeskouing bring risiko's mee.
 • Gierigheid gee vir ‘n mens tonnelvisie.
 • God gee vir sy kind ‘n toekomsvisie.
 • Deel jou belewing van enige van bg. Ervarings met jou vriende kring/met jou bybelstudie groep/met jou wyks groep.

Knoop dit vas. ‘n Mens moet ten alle tye die risiko's verbonde aan jou besluite in berekening bring. Hoe diep moet jy die wêreld intrek om die nodige wins te behaal?

Met ander woorde: "Wat is jy bereid om prys te gee ter wille van rykdom, roem en aansien? En watter invloed gaan die wêreld in die proses op jou lewe en die van jou gesin hê?

SARA KRY OOK LAG

Het jy al ooit gesê: "Nee wat, niks behalwe ‘n wonderwork sal hierdie saak kan verander nie." (‘n verhouding herstel of wat anders ookal)? Wat bedoel jy as jy dit sê? 

Waarskynlik dat die omstandighede, redelik beoordeel, net deur ‘n bonatuurlike ingryping verander kan word? Net ‘n wonderwork...stel jou voor wat deur die bejaarde Sara

se kop moes gaan toe sy hoor dat sy op haar ouderdom swanger sal raak. Maar is iets ooit vir God onmoontlik?

Gen. 18: 1-14

Die Here het weer by die groot bome van Mamre aan Abraham verskyn. Eendag, terwyl Abraham so in die middle van die dag by die ingang van sy tent sit sien hy skielik drie

mans daar naby staan. Hy het opgestaan, vinnig na hulle toe gestap en hulle verwelkom deur diep te buig.  "Menere," het hy gesê, "doen my ‘n guns en verstoef ‘n bietjie hier.

4.Rus eers in die skadu van hierdie boom terwyl ek water gaan haal om julle voete te was. 5. Ek sal ‘n bietjie kos voorberei sodat julle versterk kan word.

Vertoef tog ‘n rukkie voordat julle verder reis." "Alte seker," sê hulle. "Doen soos jy gesê het." 6. Abraham is vinnig terug tent toe en sê vir Sara: "Maak gou! 

Kry drie mate fynmeel, knie dit en bak roosterkoeke." 7. Daarna loop hy vinnig na die beestrop toe en kies ‘n vet jaaroudkalf en bevel ‘n dienskneg om dit gou te slag en voor te berei.

8. Toe die kos gereed was, het hy botter en melk saam met die gaar vleis aan hulle voorgesit. Terwyl hulle eet, het Abraham by hulle onder die boom bly staan om hulle te bedien.

9. "Waar is sara jou vrou?" vra hulle hom. "In die tent," antwoord Abraham. 10. Toe sê een van hulle: "Omtrent hierdie tyd volgende jaar sale k terugkom. 

Dan sal jou vrou Sara ‘n seun hê." Sara het by die ingang van die tent agter hom gestaan en afgeluister. 11. Omdat sowel Abraham en Sara bejaard was en Sara reeds verby

die ouderdom was wat sy kinders kon kry, 12. het sy by haarself gelag. "Hoe kan ‘n ou vrou soos ek nog sulke plesier ervaar?" het sy gedink. "En dit met my man wat oud is!"

13. Daarop sê die Here vir Abraham: "Hoekom het Sara gelag? Hoekom het sy gesê: ‘Kan ‘n bejaarde vrou soos ek regtig ‘n kind in die wêreld bring?'

14. Is daar enigiets watt e moeilik is vir die Here? Ek sal oor ‘n jaar terugkom en dan sal Sara ‘n seun hê."

Ons gesels oor drie onverwagte besoekers wat Abraham besoek: weer ‘n keer die belofte van ‘n seun: Sara lag; sal iets vir God onmoontlik wees?

Selfondersoek:

 • Watter puntop ‘n skaal van 1 - 10 sal jy kry vir gasvryheid? Is jy tevrede met jou punt? Is God tevrede?
 • As jy in Sara se sandale gestaan het, wat sou jy antwoord op die vraag: "Is iets buitengewoon vir die Here? "Wees nou eerlik!"
 • Hoeveel keer in jou lewe het jy al soos Sara reageer en dalk geslag oor die onmoontlike? Dalk het die lewe jou al soveel dwarsklappe gegee dat jy twyfel 
 • aan God se beloftes in jou persoonlike lewe.

Knoop dit vas. Niks, maar niks is vir God te buitengewoon nie. Hy is en bly die God van wonders. Vertrou Hom met jou lewe, Hy kan ook met die "onmoontlike jy"

‘n wonder doen!

 

 

 

PUTKOS 16

Ek wil met julle ons kleingroepbediening(die ou wyksbyeenkomste) deel. Hier in De Eike Gemeente het ons ‘n kleingroepbediening wat weekliks bymekaar kom en deel in inligting wat deur ons kleingroepbediening leiers voorberei word.

Die afgelope weke het ons gesels oor wanneer God mense roep. Daar het ons saam met Abraham op die pad van geloof gestap.

In die eerste gedeelte het ons bespreek die roeping en gehoorsaamheid. "Laat los alles waarmee jy besig is! Verlaat alles (en almal) wat vir jou kosbaar is! Pak gou ‘n paar goedjies in...en gaan die vreemde, onbekende tegemoet! Klink dit vir jou avontuurlik, uitdagend of sommer gewoon net onmoontlik?" Kom ons vind uit...

Lees Gen. 12: 1-9

Die Here het toe vir Abram gesê: "Trek uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis en gaan na die land wat Ek jou sal aanwys. 2. Ek sal jou die voorvader maak van ‘n groot nasie. Ek sal jou seën sodat jy geseën sal wees. 3. Ek sal die seën wat jou seën en die wat jou vervloek, sal Ek vervloek. Deur jou sal al die mense op die aarde geseën word."

4. Abram het toe verhuis soos die Here hom bevel het en Lot het saamgegaan. Abram was 75 jaar oud toe hy uit Haran getrek het. 5. Hy het sy vrou, Sarai, sy neef Lot

en al hulle besittings, asook almal wat in Haran deel van sy gesin geword het, saamgeneem Kanaän toe. Daar aangekom, 6. het hulle die land verder binnegetrek tot by

die waarsêersboom naby die plek Sigem. Die Kanaäniete het toe nog in die land gewoon.

7. Die Here het weer aan Abram verskyn en gesê: "Hierdie land gee Ek vir jou nageslag." Toe bou Abram daar ‘n altar vir die Here wat aan hom verskyn het.

8. Daarna het Abram verder suid getrek en kamp opgeslaan in die heuwels met Bet-El aan die westekant en Ai aan die oostekant. 

Daar het hy ‘n altar gebou en die Here aanbid. 9. Metertyd het Abram in die rigting van die Negev verskuif.

Ons gesels oor..... Wat dit beteken as God ‘n mens roep; die volle prys van gehoorsaamheid, die verskil tussen sekuirteite en ‘n Goddelike belofte.

Besluit met watter stellings wat hier volg, kan jy identifiseer op grond van Gen. 12: 1-9.

-        ‘n Verhouding met God stel eise.

-        Geloof loop nie aldag (meestal nie) op bewyse nie.

-        Gehoorsaamheid is die sleutel tot ‘n sinvolle wandel met God.

-        God seën sy kinders....sodat hulle vir die wêreld tot seën kan wees.

-        My lewe moet ‘n erediens wees waarin die wêreld vir God kan leer ken.

Knoop dit vas. Wat is die belangrikste gedagte wat jy graag uit hierdie gedeelte wil onthou en hoe gaan dit jou lewe prakties beïnvloed?

 

MAAK DAT JY WEGKOM

Dinge is sommer sleg aan't verkeerd loop. Julle besigheid is besig om te vou. Dis ‘n groot krisis. Julle kan dalk die situasie red deur die waarheid net so effe te rek of krimp. Sulke tye moet ‘n mens tog ook nie te veel Bybel lees nie...Lank gelede het dit met Abram ook gebeur. 

Kom ons lees. Gen. 12:10-12

10. Toe die land met swaar hongersnood getref is, het Abram Egipte toe gegaan tot die hongersnood verby sou wees.

11. Naby die grens van Egipte sê Abram vir Sarai: "Luister, my vrou, jy is ‘n baie mooi vrou.

12. Sodra die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê: ‘Dit is sy vrou. Kom ons maak hom dood en vat haar vir ons!'

13. Sê tog dat jy my suster is, want dan sal die Egiptenaars my goed behandel ter wille van jou, en ook my lewe spaar."

14. En dit was ook so. Toe hulle in Egipte kom, het almal die beeldskone vrou raakgesien.

15. Die paleisamptenare het haar gesien, die farao van haar vertel en sy is in sy paleis opgeneem.

16. Ter wille van haar het die farao vir Abram baie geskenke gegee in die vorm van kleinvee, grootvee, donkies, slawe, slavinne en kamele.

17. Maar die Here het die farao en sy huis met ernstige plae getref oor Sarai, Abram se vrou.

18. Die farao laat roep vir Abram en het hom streng berispe. "Wat het jy my aangedoen?" het hy hom gevra. 

19. "Hoekom het jy my nie gesê dat sy jou vrou is nie? Hoekom het jy toegelaat dat ek haar as vrou neem deur te sê dat sy jou suster is? Hier is jou vrou! Vat haat en trap!"

20. Die farao het toe vir Abram en sy vrou, asook al hulle besittings onder begeleiding uit die land gestuur.

Ons gesels oor, Abram wat ‘n leun vertel om sy bas te red: hy word uit Egipte gedeporteer.

As Christen verkeer jy ook soms onder kwaai druk. Jy moet besluite neem wat die verskil tussen oorlewing of ondergang kan beteken. Watter roete het jy al in die verlede gevolg?

-        Steek kers op by ‘n geharde swendelaar.

-        Waag jou geld op die lotto.

-        Sorg dat jy realisties en saaklik dink.

-        Gaan op jou knieë, ongeag die gevolge.

-        Vra ‘n goeie Christenvriend en vertroueling se raad en vertrou die Here.

-        Enige ander moontlikhede?

Knoop dit vas. In enige vorm van nood: gesels heel eerste met die Here. Bly gesels met die Here. Maak jou planne volgens sy wil. 

Moenie God se Naam deur jou twyfelagtige gedrag oneer aandoen nie.

Volgende week neem ons dit verder.

Vrede

Gabriel

 

PUTKOS 15

Liefde so groot dat dit oorloop. Dit is moeilik om te glo. Meskien is die groot rede hoekom ons dikwels daaraan twyfel of God die God van liefde is,

die feit dat so baie dinge gebeur wat ons net nie kan rym met die God wat ons liefhet nie. Hoe weet jy, ten spyte van alles wat met jou gebeur, dat God jou liefhet?

As ons na die volgende kyk behoort dit jou vraag te beantwoord.

God is die bron of die oorsprong van liefde.

God se liefde vir ons is die duidelikste sigbaar in Jesus se lewe en in die kruis.

God se liefde betaal die prys vir ons sonde aan die kruis.

God se liefde skep die geleentheid vir alle mense om sy kinders te wees.

God se liefde stel ons in staat om as sy kinders te leef.

 

Die volk van Isreal was in ballingskap. Toe sê die Here vir hulle wat vandag in Jesaja 43: 1-4 staan. Wat kon hierdie woorde vir hulle beteken het?

Die moedelose ballinge word onder die indruk gebring van God se liefde vir hulle. Hy wat hulle                                                                                                                                                                                          geskep het, is ook die Een wat by hulle is. Hulle is kosbaar in sy oë, daarom hoef hulle nie

die swaarkry waardeur hulle nou moet gaan, te vrees nie. Ons kan God nie sien nie, maar op elke bladsy van die Bybel kan ons na sy optrede teenoor mense kyk en weet hoe

Hy oor sy mense voel. Daarom praat ons van die Bybel as God se liefdesbrief aan sy kinders.

Die Bybel is ‘n liefdesbrief met ‘n verskil. Mense wat lief is vir mekaar skryf dikwels vir mekaar kort briefies of sommer net ‘n kaartjie.

Hulle laat mekaar spesiaal voel deur wat hulle daarin vir mekaar sê. As jou vriend/in egter sy/haar rug op jou draai of verruil vir iemand anders,

hou jy beslis op met skryf of om spesiale dinge vir daardie persoon te doen. Die rede is doodeenvoudig - die ander een verdien nie meer jou liefde nie.

In die Bybel lees ons van God se leifde vir mense, maar daar is ‘n groot verskil. Sy liefde hou nie op as mense hulle rug op Hom draai nie.

Dit is amper die tema van die Bybel. God wil deur sy onveranderlike liefde vir mense kans gee om dit te erken dat hulle ‘n fout gemaak het, sodat hulle na Hom toe kan terugkeer

en weer sy leiding volg. God het dus lief sonder voorbehoud. Lees nou Hosea 2: 1-6 en 18-20.

Hy gee werlik om. Net na die sondeval het God al vir Adam en Eva opgesoek met die vraag: Waar is jy? (Gen 3: 9)

Hierdie opsoekende liefde het sy hoogtepunt in Jesus bereik toe Hy aan die kruis gesterf het.

Dit alles kan vir jou baie vaag klink as jy nie daarin iets verstaan van hoeveel Hy vir jou omgee nie. Mense se liefde is selfsugtig, maar God se liefde is gee-liefde

wat bereid is om op te offer en ruimte te gee. God is liefde omdat Hy liefde doen.

God se liefde bring jou in beweging. Soos ‘n weerligstraal ‘n huis aan die brand steek, so wil God sy liefde as't ware in jou aan die brand steek.

Jy het dus nie lief omdat jy so voel nie, maar omdat God jou liefhet. Hy het jou liefgehad toe jy nog ‘n sondaar was, daarom kan jy nou verantwoordelik liefhê.

Lees 1 Johannes 4: 11-20.

Nadat Johannes beskryf het wat die oorsprong van die liefde is, kom hy nou by die gevolge van God se liefde. Dit is dat God se volkome liefde sy doel in jou lewe wil bereik.

God wil (1) dat jy ander opreg moet liefhê; (2) dat jy kan bely dat Jesus Christus die Seun van God is, en (3) dat jy sonder vrees die oordeel tegemoet kan gaan.

Laat toe dat God se liefde na jou ouers of voogde of vriende of familie toe deurvloei deur sommer nou ‘n brief of kaartjie vir hulle te skryf om net vir hulle dankie te sê

dat hulle jou liefhet net soos jy is. Sit die briefie op hulle bed of op ‘n plek waar hulle dit beslis sal kry.

Liefde is ‘n styl van lewe. Jesus se liefde bind verskillende mense aan mekaar vas. Soos sement die bakstene van ‘n huis tot ‘n eenheid saambind, so moet die liefde gelowiges uit verkillende

agtergronde aan mekaar vasbind. Lees 1 Korintiërs 13: 4-7 en vervang telkens die woorde "die liefde" en "dit" met jou naam.

Skryf hierdie eienskappe van liefde op ‘n kaartjie. Maak dit jou projek om elke dag een van hierdie kenmerke te bewys teenoor iemand wat jou pad mag kruis.

Vra dat die Here iemand oor jou pad sal stuur sodat jy sy liefde teenoor hom/haar kan uitleef.

God se liefde maak ‘n verskil. God het sy liefde in ons harte uitgestort (Rom. 5: 5). Ons moet hierdie liefde uitleef. Dit moet deurwerk na alle mense.

Wanneer die wêreld sien hoe gelowiges mekaar liefhet, sal hulle glo dat God hulle ook liefhet en dat Hy sy Seun gestuur het om hulle van hulle sonde te verlos.

Lees Handelinge 2: 42, 44 en 47. God roep jou ook tot liefde. Begin om dit prakties uit te leef in liefdesdade teenoor ander gelowiges.

Daarom aanvaar dat God se liefde in jou is en deur jou wil werk. Begin nou liefde te gee sonder om te vra of jy dit het.

Bly in Jesus se liefde. Lees 1 Johannes 3:11-17. Sal jy jou lewe vir jou broer of suster aflê? Wat kan jy in jou eie huis doen om hierdie verse te gehoorsaam?

Bid vir ‘n sensitiewe hart om raak te sien waar liefde nodig is. Vra die Here om jou in staat te stel om oral liefde te gee.

(Lees Psalm118: 1-9 as jou gebed of lees onderstaande gebed).

U is die bron van alle liefde.

Ons aanbid U as bron van alle ware liefde: Van voor ons geboorte af tot aan die einde van ons lewe word ons deur u liefde omsluit.

U liefde dra ons van dag tot dag soos ‘n moeder in haar liefde haar suigeling versorg. U liefde gee aan ons krag in ons swakheid, hoop in ons wanhoop, vrede in ons onrus,

blydskap in ons droefheid en troos wanneer ons treur. U liefde is onpeilbaar en onveranderlik; onafhanklik van die wisselende gebeurtenisse om ons heen.

Ons is geborge in u liefde soos kinders in die liefde van ‘n ouerhuis geborge is. AMEN.

Vrede

Gabriel

 

 

 

 PUTKOS 14

 

God het ons goed geskep en Hy gee om vir ons. Daarom wil Hy hê dat ons in 'n verhouding met Hom moet lewe. 
Maar ons het in opstand gekom teen God. Ons verontagsaam Hom. 
Ons sonde het 'n kloof tussen ons en God veroorsaak en daarmee is die verhouding tussen ons en God verbreek.

Die meeste mense is diep binne-in bewus van hierdie kloof tussen God en ons en hulle probeer daarom die kloof oorsteek 
deur goeie dade te doen, soos om behulpsaam te wees, 
kerk toe te gaan en geld te gee vir armes. 
Dit alles is goeie dinge en daar is niks mee verkeerd om dit te doen nie, maar die Bybel maak dit duidelik dat niemand deur wat hy/sy doen,
God se vergifnis kan koop of die verhouding tussen God en hom/haar kan herstel nie.

God se regverdigheid eis dat die sonde gestraf moet word.
Die straf wat ons verdien, is die dood, wat beteken dat ons geestelik dood is en vir ewig van God geskei is. 
Dit is maar 'n donker prentjie, maar die goeie nuus is dat God vir ons omgee. 
Hy is so lief vir ons dat Hy vir ons gedoen het wat ons self nooit sou kon regkry nie. 
Hy het 'n brug voorsien wat die kloof tussen ons en Hom oorsteek sodat ons vergifnis en herstel in ons verhouding met Hom kan kry.

God het die brug gebou deur na ons op aarde te kom as mens. Hier het Jesus gesterf om so in ons plek die straf (doodstraf) vir ons sonde te betaal. 
Dit is die boodskap van die Bybel en dit is die boodskap wat God wil he ons almal moet verstaan. 
Maar dit is nie genoeg dat ons hierdie dinge maar net weet of selfs net daarmee saamstem nie. 
Ons moet daarop reageer. God wil hê ons moet ook oorbeweeg na die ander kant van die kloof.

Ons kan dit alleen doen as ons erken dat ons teen Hom in opstand is en dat ons sy vergifnis en leiding nodig het.
Met ons sondes vergewe en ons skuld betaal, word ons verhouding met God herstel. Hierdeur word ons ook volkome opgeneem 
in sy familie as sy seun/dogter/man/vrou. 
Al wat nodig is, is om Christus se vergifnis en verlossing te aanvaar en die beheer van sy/haar lewe in God se hand oor te gee.

 

 

REDES WAAROM MENSE NIE TOT OORGAWE KOM NIE.

1.      Mense begryp nie werkilik hoe groot God se liefde vir hulle is nie.

2.      Hulle besef nie hoe sondig hulle is nie en is tevrede met hulle lewe.

3.      Hulle is onwillig om met ‘n spesifieke sonde in hulle lewe te breek.

4.      Hulle is bang dat God dinge van hulle gaan vra wat hulle nie wil doen nie.

5.      Hulle is onkundig oor al die geestelike rykdomwat God aan sy kinders wil gee.

6.      Hulle bely dat sonde opstand teen God is, maar weet nog nie wat dit behels nie.

7.      Hulle begryp nie wat die vernietigende krag van sonde in hulle lewe is nie.

8.      Hulle twyfel of God regtig hul sonde sal vergewe.

9.      Hulle vind die gedagte om as Christen te leef onaantreklik.

10.  Hulle is bang dat hulle nie sal kan volhard nie.

11.  Hulle sien nie die resultaat van die evangelie in die lewe van ander Christene nie.

12.  Hulle glo nie regtig dat onbekeerde mense vir ewig verlore gaan nie.

Vrede

 

Gabriel
  


PUTKOS13

GEBEDSWEEK 30 MEI - 5 JUNIE 2010

Sondag 30 Mei was Triniteitsdag. Die fokus val op die Drie-eenheid: Vader, Seun en Gees.

Het die Drie-eenheid oor die jare vir jou duideliker geword? In 2 Kor 3: 14 staan: die sluier word deur Christus weggeneem 

vir iemand wat in Hom glo. Heilige Gees, kom my kleingeloof tot hulp, as ek in verwondering net weer besef:

U is ‘n groot God, my verstand kan U nie omvat nie. Dankie vir U genade. Dankie dat U ons in die volle waarheid lei, selfs al verstaan ek nie nou alles nie.

Here, U Woord leer ons die Vader ken as Skepper en Onderhouer, die Vader wat met wyd-oop arms, en liefde waaraan daar geen einde is nie, s

y sondaar-kinders terugverwelkom. Vir Jesus leer ons ken as die Verlosser en Here, wat die Lydensweg geloop het om te sterf vir my sonde, sodat ek vry is.

U Heilige Gees het in my kom woon van die eerste dag af wat ek aanvaar en geglo het dat Jesus ook vir my gesterf het, en u Gees wil my beskerm, weglei van versoekings, leer en laat groei en vrug dra om al meer diensbaar vir U te wees. Ek leer uit die Woord dat u een God is: Vader, Seun en Gees, in ‘n hegte eenheid en in ‘n verhouding van afhanklikheid, dat U mekaar nooit weerspreek nie maar dieselfde getuienis lewer. (Joh 16: 12-15, Joh 17: 22, Luk 3: 21-22)

Bid vir Suid-Afrika vir die volgende twee maande. Dank die Here vir die geleenthede wat die sportgebeure vir ons land gee, ook om te getuig van die God in wie ons glo. 

Pleit by die Here oor versoekings wat oor mense se pad gaan kom, dat gelowiges die lis van die Satan sal raaksien: vuil taal, onverdraagsaamheid teenoor vreemdes, 

oneerlikheid, diefstal, drankmisbruik, 

dwelmgebruik of dwelmhandel, prostitusie, of ander.

Bid vir mense se veiligheid: op paaie, in openbare vervoer, in die stadions, in eetplekke, op lughawens en ook in die strate en blyplekke 

(hotelle, gastehuise, wonings).

Bid vir die media gedurende die volgende twee maande: dat hulle die waarheid sal najaag en nie net sensasie en verkope nie. 

Dat die stem van die Christen-media ook gehoor sal word.

Vader, Seun, Heil'ge Gees, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord, u lof besing met ‘n aardse stem? 

Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as Majesteit; loof Hom tot in ewigheid. (Liedboek 450)

 

Vrede

Gabriel

 

  

 

 

PUTKOS 12

 

GEBEDSWEEK 23 - 29 MEI 2010

 

Ek wil tot eer van die Here sing solank ek lewe;

Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. (Ps 104: 33)

 

Op Pinkstersondag (vanjaar op 23 Mei 2010) vier die kerk die uitstorting van die Heilige Gees.

Pinksterdag word beskou as die kerk van Christus se verjaarsdag omdat mens kan redeneer die kerk is op die dag gebore.

Lees weer Hand 2: 1-21. Kan jy in een sin sê wat Pinkster vir jou/ die kerk beteken?

 

Wie hul laat leer deur God se Gees, leer iets van Christen wees - Hy leer ons bid, getuig en dien en liefhê sonder vrees. (Liedboek 440)

 

Here Gees, dit is my diepste wens dat U my lewe sal beheer, want U weet wat my sondige natuur begeer, in stryd is met wat U wil.

En wat U wil, is in stryd met wat my sondige natuur begeer. Dit staan lynreg teenoor mekaar. Omdat Jesus my vrygemaak het, wil ek

die vrug van die Gees dra, elke dag, sigbaar: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Heilige Gees, U moet my gedrag bepaal, want ek wil lewe deur die Gees. Die vrug wat ek moet dra kom van U af. (Gal 5: 16-26)

 

Ek sal julle nie as weeskinders agter laat nie. Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,

naamlik die Gees van die Waarheid. ( Joh 14: 16)

 

Dankie, Here, dat U Gees by ons is, in ons woon. Dankie, Heilige Gees, dat U ons Trooster en Advokaat is, dat U my lewe lei.

Ek het uit U Woord geleer dat ek nie myself kan verander of vernuwe nie. Alles begin by die verlossing deur Jesus. U, Heilige Gees,

maak ons nuut en stuur ons die samelewing in om die vrug van die Gees te dra.

 

Wat is jou belewing van die Heilige Gees as Trooster, as die Persoon wat jou lei?

 

Gees van God wat in my woon, breek die Woord vir my.

Gees van God wat in my woon, kom en heilig my.

Troos my, sterk my, lei my.

Gees van God, kom heilig my - breek die Woord vir my.  (Liedboek 442)

 

Bid vir al die mans in die gemeente: dikwels die meningsleiers oor politieke, finansiële, morele en geestelike sake wat in die gesin ter sprake kom:

dat al die oupas, pa's, jongmanne en seuns hul daagliks aan Jesus sal verbind en roekeloos vir Hom sal leef. Dat dit aansteeklik sal wees!

 

VAT VLAM VIR DIE HERE!

 

 

PUTKOS 11

 

Gebedsweek 16 - 22 Mei 2010

Die 10 dae tussen Hemelvaart en die Pinkster het die karakter gekry van

‘n tyd van afwagting totdat die Gees die Kerk nuut maak en uitstuur.

Agter alles staan God as Vader, Skepper en Herskepper

wie se verlossingsplan deur Christus en die Heilige Gees vervul word. In Pinkstertyd word besonder klem gelê op gelowiges se getuienis na buite:

julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria

en tot aan die uithoeke van die wêreld.

Hand. 1: 8b

Hemelse Vader, ons bid dat die wat deur De Eike en ander Kerke se getuienis tot geloof in U kom,

so één met U en met mekaar sal wees, dat die wêreld kan glo dat U ons liefhet en uit liefde vir Jesus

gestuur het om in ons plek te sterf. (Joh. 17: 20 - 23)

Jesus sou nie net vir die (Joodse) nasie sterwe nie,

maar ook om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is,

tot een volk bymekaar te bring. (Joh. 11: 52)

 

Bid vir die Here se seën op die Pinksterbidure hierdie week: dat die Here die predikante  sal gebruik en dat Hy die hoorders ontvanklik sal maak vir die

Woord sodat hulle sal hoor en gaan doen.

 

Bid vir die skole in en om jou omgewing,

die skool waar jou kind(-ers) is, die skoolhoof, personeel, leerders, die graad 12's, terapeute.

Een gebed is dat die Here deur Sy Gees sal gee dat daar nie net kennis nie,

maar ook lewenswaardes aan leerders oorgedra sal word:

respek vir gesag, vir die waarheid, vir lewe.

Bid die Here vir ‘n nuwe gees onder die jongmense, vir ‘n lewe saam met Jesus.

Bid vir die maatskaplike werkers by die skole: vir hulle gesondheid, weerbaarheid,

wysheid en afhanklikheid van die Here: vir die kinders met wie hulle ‘n pad loop.

Dit is kinder wat reeds seergekry het of verwerp voel, wat probleem het en/of probleem veroorsaak a.g.v. hulle omstandighede.

Bid ook vir ouers wat nie weet, of hulle weet, hoe hulle gedrag die kinders benadeel nie.

 

Bid vir: Delwers: dat verdere kennis van die woord tot geestelike groei en ‘n duidelike getuienis oor waarin ons glo, sal lei.

Nuwe intrekkers in gemeentes: Dat elkeen welkom sal voel en die behoefte sal hê om in te skakel en, tot eer van die Here, hartlik saam te werk.

Kerkraadsvergaderings: Mag die Here sy doel bereik met sy gemeentes, dat ons Hom alleen sal dien en sy wil sal soek.

Dank die Here vir Sy hand oor ons.

Dank die Here vir die goeie gesindheid en onderlinge liefde in die gemeentes.

 

Daar is ‘n plek waar ek niks besit nie, en waar ek niks ontbreek nie, dit is waar God is!

 

Vrede

Gabriel

 

 

PUTKOS 10

 

NG De Eike Kuilsrivier het ‘n gebedsbrief vir Mei 2010 uitgegee.

 

Ek gaan in die volgende weke die gebedsweek met julle deel. Geniet dit en ek vertrou dat julle hieruit iets sal kry wat vir julle van waarde sal wees.

 

Gebedsweek 9 - 15 Mei 2010

 

Bid ‘n loflied uit Ps 67 4-5, 8:

 

Mag die nasies bly wees en jubel omdat U hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. God het ons geseën.

Die mense op die hele aarde moet Hom eer. Mag die volke U loof, o God, mag al die volke U loof!

 

Ná Jesus se dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van 40 dae het Hy by verskeie geleenthede

aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Hand. 1: 3

 

Julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.... Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal

My getuies wees.... Hand. 1: 5, 8

 

Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Hand. 1: 9

 

Donderdag 13 Mei herdenk ons Jesus se HEMELVAART. Dink na oor hierdie vreemde tyd en vreemde gebeure.

Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed. Hand. 1:12, 14.

 

Dink en bid oor die volgende:

 

Om aan myself te hoort en om aan die satan te behoort, kom op dieselfde neer. (Die word "satan" beteken "aanklaer")

 

Ek het nie net sonde nie, ek is ‘n sondaar. Om van myself verlos te wees, en om van my sonde verlos te wees,

en om van die satan verlos te wees, is so min of meer dieselfde. Die troos van die Evangelie, die ware en enigste troos,

is dat ons aan Jesus Christus behoort.

 

Dit is my troos dat ek gedoop is, dat ek gedoop is in u Naam.

Dit is my troos dat U as vader Uself in trou aan my verbind.

Dit is my troos dat U, Heer Jesus, as Seun my deur u bloed wil was.

Dit is my troos dat U vir ewig, o Heilige Gees, in my wil woon.

(Liedboek 290)

 

Gebed vir 9 Mei:

 

Mag ons krag put uit U seëninge en beskerming van die verlede. Mag ons in hierdie dae met ons hele hart en siel saamwerk om

die eenheid van die Gees te handhaaf. Mag ons ons visie, om te werk vir ‘n toekoms wanneer alle nasies onder die seën en leiding

van u Woord sal leef, hernu. Amen

 

Vrede

Gabriel

 

PUTKOS 9

 

Die belangrikheid van die doop.

 

Hoekom moet ek gedoop word?

Markus 1: 9

:9 Ongeveer daardie tyd het Jesus van Nasaret in Galilea af gekom en is Hy deur Johannes in die Jordaanrivier gedoop.

Mattheus 28: 19-20

:19  Gaan dan, maak al die nasies my dissipels en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

:20  Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het. En weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde

van die wêreldgeskiedenis.

Handelinge 18: 8

8. ... in reaksie op die boodskap gelowig word en is gedoop.

1 Johannes 2: 3

3.  En hieraan weet ons dat ons Hom regtig ken: as ons sy opdragte gehoorsaam.

 

Wat is die betekenis van die doop?

1Korintiërs 15: 3-4

3.Die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het, en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus,

soos in die Skrif staan, vir ons sondes gesterf het.

4. Ook dat Hy begrawe is en God Hom op die derde dag opgewek het, soos in die skrif staan.

Kolossense 2: 12

12. Toe julle gedoop is, is julle saam met Christus begrawe. Omdat julle een is met Hom, is julle ook saam met Hom opgewek.

Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak. En dit is hierdie selfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het!

Romeine 6: 4

4. Deur die doop is ons saam met Hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus wat deur ‘n heerlike magsdaad

van die Vader opgewek is, ook ‘n totaal nuwe lewe leef.

Die doop maak nie van jou ‘n gelowige nie. Dit wys dat jy reeds ‘n gelowige is. Die doop red jou nie, slegs jou geloof in Christus sal jou red.

Die doop is soos ‘n trouring, dit is die sigbare simbool t.o.v. jou toewyding wat jy in jou hart maak.

Efesiërs 2: 8-9

8. Dit is mos die onverdienste goedheid wat julle gered het toe julle tot geloof gekom het. En julle geloof kom nie uit julle self nie, maar is

‘n gawe van God.

9. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie, ...

 

HOEKOM DOOP AS VOLWASSENE OF DIE SOGENAAMDE "GROOT DOOP"?

Matteus 3: 16

16. Na Jesus se doop het Hy dadelik uit die water geklim.........

Handelinge 8: 38 - 39

38. Hy het toe die wa laat stilhou, en hulle twee het in die water gegaan, en Filippus het hom gedoop.

39. Toe hulle uit die water opkom, het die Gees van die Here vir Filippus weggevat.....

 

Die woord doop beteken om onder die water te gaan. Die Griekse woord "baptizo" beteken, om te onderdompel of onder water te gaan.

 

DIE VRAAG IS NOU WIE MOET GEDOOP WORD?

Handelinge 2: 41

41. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het is gedoop en hulle het lede van die kerk geword.

Handelinge 8: 13

13. Selfs Simon het gelowig geword, en is gedoop.

Handelinge 8: 12

12. Nou het die mense egter Filippus se Goeie nuus oor die Koningsheerskappy van God en die Naam van Jesus Christus in die geloof aanvaar.

Gevolglik is baie mans en vroue gedoop.

Handelinge 8: 35 - 38

35. Filippus het toe by hierdie Skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom vertel.

36. Op pad kom hulle by water aan, en die ontmande sê, "Kyk, daar is water! Waarom kan ek nie gedoop word nie?"

38. Hy het toe die wa laat stilhou, en hulle twee het in die water gegaan en Filippus het hom gedoop.

 

Ek sluit af.

Wat beteken die doop vir jou?

Watter vorm van die doop is aanvaarbaar vir jou?

Die waterfont voor in die kerk of die waterbad voor in die kerk? Wat dink jy?

Wat bepaal die Skrif, die Woord van God, hieroor?

 

Tot volgende keer, VREDE

Gabriel

 

PUTKOS 8

 

In hierdie week in PUTKOS gaan ek gesels oor, so ken ek God.

 

Ons skep ons eie beeld van God. Gordon McDonald vertel in sy boek Geloof vir ons tyd hoe hy as klein seuntjie, wat gereeld saam met sy ouers kerk

toe gegaan het, God vir hom voorgestel het. Hy vertel: "Agter die kansel was daar ‘n klein kamertjie. In die kamertjie was daar ‘n staalleer wat in die

muur vasgebout was. Die leer het opgegaan na ‘n valdeur bo teen die plafon. Die valdeur het na ‘n balkon bo die kansel gelei.

Ek het geen idée gehad wat daar bo was nie. Die grootmense het my ook nie vertel nie. Kinders is streng verbied om teen die leer op te klim.

Ek het begin wonder: Wat is regtig daar bo waarvan niemand ons wil vertel nie? Ek het begin glo dat God daar bo woon en dat die balkon .... wel .....

waarskynlik die hemel was.

Grootmense sê mos: ‘Die Here daar bo het my gelei.' Hulle het dalk ‘n sleutel om in te gaan en met die Here te gaan praat.

Dalk, wanneer die gemeente hulle oë toemaak om te bid, kom die Here uit om sy arms oor hulle uit te strek en hulle te seën.

Gedurende die lang preke waarvan ek niks verstaan het nie, het ek planne gemaak om God onverhoeds te betrap. Ek was wel bang dat ek

swaar gestraf sou word, maar tog het ek een oggend onder ‘n lang gebed stadig my oë oopgemaak en geloer. Maar God was weg.

Hy weet mos alles. Hy het seker geweet ek gaan loer. ‘n Volgende keer het ek vinnig my oë oopgemaak om Hom te verras.

Maar Hy was te vinnig vir my. Ek het selfs in die week om die deur agter die kansel geloer wanneer daar niemand was wat my kon sien nie.

Maar ek moes uiteindelik aanvaar dat God nie geflous kan word nie. Ek het toe maar besluit dat daar drie dinge is waarin God belangstel:

Hy kyk wat in die erediens gebeur; Hy beheer oënskynlik die weer, en Hy staan eksklusiewe onderhoude toe aan grootmense wat ‘n sleutel

van die valdeur het. Later jare moes ek hoor dat die balkon maar net ‘n pakkamer was!"

 

Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar ‘n enige en enkelvoudige geestelike Wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik,

onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is.

In geloof leer ons God ken as die Een wat:

1.   In sy almag alles geskep het en steeds onderhoud.

2.   Die mens geskep het om sy vennoot te wees, nie sy opponent nie.

3.   Die sonde en ongehoorsaamheid van die mens regverdig straf.

4.   In sy genade en barmhartigheid die mens oorweldig met sy liefde in Jesus Christus.

5.   Heilig is. Daarom weet ons: "Wysheid begin met die dien van die Here"(Ps. 111: 10)

Maak vir jou ‘n plakkaat of iets soos ‘n sertifikaat , skryf die volgende daarop en teken dit.

MY VERBINTENIS

God is groot. So leer ek in sy Woord.

Ek wil God al hoe beter leer ken, Daarom gaan ek erns maak met my stiltetyd.

HANDTEKENING: ...........................

DATUM: ..........................................

 

God is almagtig. Ons bely dikwels saam in die erediens: "ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde"

Omdat Hy almagtig is, kan ek glo! My geloof is alreeds ‘n gevolg van God se almag. Om te glo is ‘n gawe van God (Ef. 2: 8) Daarom probeer

die Bybel en die belydenisskrifte nie die bestaan van God bewys sodat mense in Hom kan glo nie. ‘n Mens kan nie die bestaan van God bewys

of Hom volledig beskryf soos wat Hy werklik is nie. In beperkte menslike taal en deur beelde te gebruik, vertel die Bybel vir ons wie God is.

 

Ek is God se vennoot. Die wonder van die skepping getuig van God se almag. As Skepper het God die wêreld en die mens geskep.

Gaan lees Genesis 1: 27-28. Hier sal jy sien wat God se droom vir die mens - ook vir jou - is? Die mens is na God se beeld geskep om Hom op

aarde te verteenwoordig. God het die mens geskep om sy vennoot op aarde te wees, en het hom toegerus met die vermoë om as sy verteenwoordiger

te kan optree. In plaas daarvan dat die mens as skeppingsvennoot van God sy vermoëns gebruik deur as God se verteenwoordiger op te tree,

wil hy soos God wees (Gen. 3: 4-5). Die vennoot van God word deur sy ongehoorsaamheid ‘n opponent van God.

God die almagtige is regverdig en genadig. God doen wat Hy sê. Hy is ‘n regverdige God. As die mens ongehoorsaam aan sy opdrag is (Gen. 2: 16-17),

straf Hy die mens. Tog is Hy ook die genadige God. Sonder dat die mens dit verdien, soek God hom op. Met sy belofte gee Hy vir die mens nuwe hoop.

Die almag van God staan nooit los van sy geregtigheid, liefde en genade nie. Soos wat God is, so tree Hy op. Hy kom in sy almag met ‘n nuwe aanbod

na die mens.

Die almagtige God oorweldig nie. Die liefde van God oorweldig nie. In Jesus Christus kom die almagtige God na die wêreld as ‘n weerlose kindjie

in die krip (Matt. 1: 21) en sterf Hy "magteloos" aan die kruis. Al is God almagtig, draai baie mense teen Hom.

Ja mense kan die Heilige Gees bedroef (Ef. 4: 30) en teenstaan (1Tess. 5: 19).

Binne ‘n liefdesverhouding kan mense mekaar seermaak. Is daar  ‘n aspek van jou lewe wat die Heilige Gees hartseer maak?

Praat dan met die Here daaroor.

Die moeilike vrae:

Waarom laat God so iets toe? Die antwoord hierop is baie eenvoudig. God is almagtig, Hy kan toelaat wat Hy wil. As jy met vrae worstel,

vertel dit vir die Here. Sê vir God Dankie vir sy antwoorde. Sê vir die Here dat jy jammer is oor die kere in jou lewe toe jy Hom hartseer gemaak het.

Moeilike vrae: nog ‘n antwoord. Gaan lees Psalm 73: 21-28. Daar sal jy nog ‘n antwoord kry. God se almag beteken nie dat daar geen ander

magte is wat ons skade kan aandoen en laat ly nie. Maar dit beteken dat Hy die mag het om alle magte van die mens en die Bose te beheer,

te bestuur, te begrens en in sy diens te gebruik.

Liefde vir altyd. Gaan lees Psalm 136: 1-9. Een van die kenmerke van hierdie Psalm is dat elkeen van die 26 verse met dieselfde woorde eindig:

aan sy liefde is daar geen einde nie. Die is ‘n gedagtes waaraan jy styf moet vashou.

Dit is die een manier hoe die Here wil hê dat ons Hom moet ken.

 

Vrede

Gabriel

 

 

PUTKOS 7

 

Hierdie week gaan ek fokus op "Jy kan God ken." Ons kyk wat die Nederlandse Geloofbelydenis hieroor te sê het.

Artikel 2 sê dat ons God deur twee middele ken.

Eerstens deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is immers voor ons oë soos ‘n mooi boek

waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die sigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en Goddelikheid, duidelik laat sien,

soos die apostel Paulus sê (Rom. 1: 20).

Alle die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem.

Tweedens maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend en wel soveel as wat vir ons

in hierdie lewe tot sy eer nodig is en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort.

 

Die vraag is dus: Hoe leer ‘n mens God ken?

In die lig van wie God is, kan ons eers werklik verstaan wie ons self is. God het aan die mens die vermoë gegee om Hom te kan ken

deur in ‘n verhouding met die mens as sy verteenwoordiger te staan (Gen. 1: 26). God maak Hom op so ‘n wyse aan die mens bekend

dat die mens Hom kan ken. Dit is nie bloot verstand kennis nie.

Dit is soos ‘n vriend en vriendin mekaar ken in die verhouding waarin hulle met mekaar staan.

Jou hele menswees is daarby betrokke: hoe jy oor hom/haar dink, hoe jy oor hom/haar voel en hoe jy optree.

In Jesus is ons verhouding met God herstel en leer ons nie net vir God ken nie, maar ook onsself.

1.   Ons glo dat God bestaan omdat Hy Hom aan ons bekend maak.

2.   Die Bybel is die betroubaarste en duidelikste getuienis oor God.

3.   Die skrywers van die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer om dit te skryf.

4.   In die lig van die Bybelse getuienis kan ons God ook beter leer ken uit die natuur, uit sy optrede in die geskiedenis

en in ons lewe van elke dag.

5.   Jesus Christus is die duidelikste manier waarop God Hom aan ons bekend kom stel het. Jesus is die toets vir alle voorstellings van God.

6.   Die heilige Gees, as die Gees van Christus, oortuig ons van sonde en bewerk in ons die ware geloof in Jesus Christus as Verlosser.

Die volgende vraag kom dan onwillekeurig na vore, "Hoe goed ken jy vir God?"

As jy enigsins vaag of huiwer om die vraag te beantwoord, gaan lees weer die bogenoemde en begin jou Bybel te lees.

Baie belangrik dat jy by jou begin om God te leer ken. Niemand kan God sien nie, dus sal mense sê: "Sien is glo"

Daarom redeneer hulle dat as jy iets nie kan sien nie, dit nie bestaan nie. God is egter nie ‘n mens nie.

een mens het God nog ooit gesien soos Hy werklik is nie. Dit beteken egter nie dat Hy nie bestaan nie.

As ‘n lewende God stel Hy Hom op so ‘n manier voor dat mense Hom werklik kan ken.

Lees en dink oor die aangrypende gebed van Paulus in Romeine 11: 33-36 waarin hy God aanbid soos wat hy Hom leer ken het.

33. "Hoe ongelooflik wonderlik is God nie - hoe ontsaglik ryk en wys en vol kennis is Hy nie!

Sy beslissings gaan ons begrip te bowe; sy manier van doen kan nie deurvors nie.

34. Wie van ons kan regtig verstaan hoe God dink? Of wie sou as sy raadgewer kon optree?

35. Of wie sou ooit aan Hom ‘n guns kon bewys vir wie Hy dit sou moes vergoed?

36. Hy is die bron van alles. Alles bestaan deur sy krag, en alles is op Hom gerig. Aan Hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd.

Amen.

 

Die skepping en die Bybel vertel ons wie God is. Jy leer God ken uit die skepping. In die wonder van die skepping en uit die manier

waarop Hy alles in die wêreld onderhoud, kan jy God ontmoet. As jou omstandighede dit toelaat, kan jy gerus jou dagstukkies in die tuin doen.

As jy dit nie kan doen nie, gaan sit by jou venster en staar uit na die donker nag.

In Psalm 19: 1-7 word op ‘n aangrypende manier beskryf hoe die skepping iets vertel van wie God is.

Gaan lees dit gerus. Verder in aansluiting by die skepping vertel die Bybel vir ons wie God is. Psalm 19: 8-12 gee ‘n paar eienskappe van die Bybel

as die Woord van God. Die woord is betroubaar en goed, dit dui die regte koers aan en is kosbaar.

Gelei deur die Heilige Gees het mense deur die eeue God se liefdesbrief aan die mens geskryf (2 Tim. 3: 14-17).

Lees Johannes 1: 1-14. Watter woorde tref jou die meeste? Woorde wat jou dalk getref het, is: "in die begin was die Woord daar",

"in Hom was daar lewe", "lig", "duisternis". Dit herinner baie aan die skepping. Die Skepper-God is ook die Herskepper-God.

Soos Hy aan die begin die donker kom oorwin het, het Hy in Christus die duisternis van sonde kom oorwin. Ons leer ken die enigste God

wat Hom aan ons bekend maak, as die Vader en die Seun. God as Vader en Seun druk ‘n persoonlikeverhouding uit.

Ons weet wat ‘n pa en ‘n seun is. Meer nog: Wanneer die Bybel God bekend stel as Vader en Seun, sê dit nie net wie God is nie,

maar illustreer dit ook wat die verhouding tussen Vader en Seun is. Dit is ‘n intieme, persoonlike verhouding soos tussen ‘n pa en

sy kind behoort te wees. Daarom kan ons God alleen regtig leer ken as ons in ‘n persoonlike geloofsverhouding met Hom staan -

‘n verhouding soos ‘n kind tot sy Vader.

Lees Johannes 14: 26.  Hier belowe Jesus vir sy dissipels: die heilige Gees is dus ook waarlik God.

Hy word die Gees van God en die Gees van Christus genoem.

Elke kind van God behoort aan die drie-enige God. Ons aanbid die drie-enige God. Om dit heeltemal te verstaan, is nie vir ons moontlik nie.

God is heeltemal anders as enigiets waaraan mense kan dink. Daarom is Hy God, die Almagtige.

Ek sluit af met een van Solly Oztrovech se gebede uit gebede vir jou lewenspad.

Ons enigste Verlosser. Die man sê toe: "Ek glo, Here!" En hy het Hom aanbid (Joh. 9: 38).

Jesus, U is ons heil en ons verlossing - die soetste Naam in die lied van die engele.

Christus, U is die Gesalfde van God, wat sy boodskap van verlossing aan ons gebring het.

Ons huldig u Naam en bring aan U eer. U is ons Wonderbare Raadsman, ons Magtige God, ons Ewige Vader, ons Vredevors.

God het aan U ‘n Naam gegee wat boeke naam is; ‘n Naam wat in die Hemel en op aarde en onder die aarde geprys word.

Ons buig ons knie voor U en bely: Jesus Christus is die Here! Ons redding kom van God wat op die troon sit en van die Lam.

Ons dank en loof U dat U na ons wêreld sal terugkom en dat U u loon met U saambring.

Ons aanbid en verheerlik u Naam as die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.

Kom, Here Jesus! AMEN.

 

Vrede

Gabriel.

 

PUTKOS 6

 

In die volgende gedeelte wil ek gesels oor AANBIDDING.

Aanbidding gaan die kern wees waaroor my besprekings gaan handel.

Geniet dit en lekker lees.

 

Jy verteenwoordig God wat jou gemaak het. In Genesis 1: 26-27 staan geskryf: "God sê toe: ‘Laat Ons die mens maak volgens ons beeld,

‘n afbeelding van Ons. Laat hulle soos konings heers oor die vise in die see, oor die voëls in die lug, oor die mak diere, oor die wilde diere,

oor alles wat op die aarde kruip.

En God het mense geskep na sy beeld; volgens sy eie beeld het God hulle geskep; manlike en vroulik het Hy hulle geskep."

 

Die Bybel in die praktyk sê die volgende:

Om ‘n verteenwoordiger van God te wees beteken dat ons:

1.    Sy heerlikheid weerspieël.

2.    Namens Hom op aarde optree.

3.    So gemaak is dat ons met Hom kan kommunikeer.

Dit wil sê:

Wanneer ander na jou kyk, moet jou lewe voor God so wees dat hulle iets van Hom in jou sien.

Jy moet met ander en met die skepping omgaan soos wat God dit sou doen. Jy kan God hoor en met Hom praat.

Jy is nie "junk" nie. Toe God jou gemaak het, was dit egter ‘n perd van ‘n ander kleur.

In Ps 139: 13-18 skryf Dawid die volgende oor jou:

13. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm.

14. Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar, ek weet dit alte goed!

15. My beendere was vir U sigbaar toe ek stilletjies gevorm is in die dieptes van die moederskoot.

16. U het my gesien voor ek gebore is. In u boek is alles opgeteken; elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was.

17. Kosbaar is U gedagtes vir my, o God! Hoe onmeetlik is die totaal!

18. As ek dit sou moes tel, sou hulle meer wees as sandkorrels! Wanneer ek daarmee klaar is, sal U nog by my wees.

Aanvaar dat jy nie "junk" is nie en loof die Here vir die manier waarop Hy jou gemaak het.

 

Leef in lyn met die evangelie.

In Filipense 1: 27-29 staan geskryf:‘n Leefstyl wat pas by die Goeie Nuus.

:27. Hoofsaak is dat julle leefstyl moet pas by die Goeie Nuus. Wanneer ek dan kom, sal ek sien, of as ek nie kan kom nie,

sal ek hoor dat julle soos ‘n span, met een gees, een siel, onwrikbaar aanhou om die Goeie Nuus te glo.

:28. Ek sal hoor dat teenstanders julle glad nie afskrik nie. Vir hulle is dit ‘n bewys dat hulle verlore gaan, maar vir julle is dit bewys

dat God self julle red!

:29. Aan julle is immers die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly.

:30. Julle voer dieselfde stryd wat julle my vroeër sien stry het. En soos julle gehoor het, duur my stryd nog steeds voort.

 

In Filipense 1: 27-2: 18 praat Paulus oor Belangrike dinge.

In Hoofstuk 1: 27 tot 2:4 beskryf hy gelowiges se verantwoordelikheid teenoor mekaar.

In Filipense 2: 5-11 volg dan die Christus-lied waarinJesus Christus as ons Voorbeeld voorgehou word.

Die gedeelte bou op na die laaste vers wat vertel hoe ons voor die Here behoort op te tree: Ons moet Hom aanbid.

In Filipense 2: 12-18 val die klemweer op gelowiges se vernatwoordelikheid teenoor die werêld.

Die hoofsaak van ‘n lewe voor God word in Filipense 1: 27 beskryf. Ons lewenswandel moet "in ooreenstemming met die evangelie" wees.

 

Buig jou knie voor Hom. In Filipense 2: 9-11 staan geskryf:

9. Daarom het God Hom ooktot die hoogste posisie verhoog en aan Hom die Naam gegee wat belangriker is as elke ander naam.

10. So sal by die noem van Jesus se heerlike Naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig,

11. en elke tong sal erken: "Jesus Christus is Here!" En so sal God die Vader verheerlik word!

Buig jou knie voor die Here in aanbidding en erken dat Jesus die Here is.

 

Dink aan mekaar. In Filipense 1: 27-2: 4 staan geskryf:

1: 27. Hoofsaak is dat julle leefstyl moet pas by die Goeie Nuus. Wanneer ek dan kom, sal ek sien, of as ek nie kan kom nie,

sal ek hoor dat julle soos ‘n span, met een gees, een siel, onwrikbaar aanhou om die Goeie Nuus te glo.

28. Ek sal hoor dat teenstanders julle glad nie afskrik nie. Vir hulle is dit ‘n bewys dat hulle verlore gaan, maar vir julle

is dit bewys dat God self julle red!

29. Aan julle is immers die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly.

30. Julle voer dieselfde stryd wat julle my vroeër sien stry het.En soos julle gehoor het, duur my stryd nog steeds voort.

2: 1. Julle is mos deur Christus bemoedig en deur sy liefde getroos! Julle het die onderlinge band beleef wat die Gees bewerk!

Julle weet wat omgee en meelewing beteken!

2. Maak my dan nou heeltemal bly deur eensgesind te wees - een in liefde, een in hart en een in doel.

3. Moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself.

4. Julle moenie net elkeen na su eie belange onsien nie, maar ook na mekaar se belange.

Wanneer gelowiges in lyn met die evangelie lewe, sal hulle ook omgee vir ander gelowiges rondom hulle. Antwoord die Here in gebed.

Vra Hom ook dat mense in julle gemeente hierdie dinge nog meerteenoor mekaar sal doen.

 

Hy is ‘n ligdraer. In Filippense 2: 12-18 staan geskryf:

12. My geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by julle was. Noudat ek weg is, moet julle nog meer gehoorsaam wees.

Deur ‘n leefstyl wat vol ontsag en eerbied vir God is, moet julle wys dat julle gered is.

13. Dis mos God wat julle gewillig maak om te doen waarvan Hy hou, en Hy gee julle ook die vermoë om dit te kan doen!

14. Doen alles sonder kla of teëpraat.

15. Dan sal julle as onberispelike kinders van God bo verdenking staan. Julle sal skoon lewe in ‘n wêreld vol oneerlike en perverse mense.

Skyn in hierdie donker wêreld soos helder sterre

16. deur noukeurig te leef volgens die boodskap wat tot die lewe lei. Dan, wanneer Christus terugkom, sal ek tevrede wees

dat ek nie verniet gejaag en geswoeg het nie.

17. Selfs al word my lewe soos ‘n drankoffer uitgegiet bo-op die offer van julle gelowige diens aan God, is ek bly daaroor en wil ek

saam met julle almal bly wees daaroor.

18. Laat my vreugde ook julle vreugde wees!

 

Ons moet ligdraers in ‘n donker wêreld wees.

God maak jou gewillig om as verloste te lewe. In Filippense 2:12 - 13 staan geskryf:

12. My geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by julle was. Noudat ek weg is, moet julle nog meer gehoorsaam wees.

Deur ‘n leefstyl wat vol ontsag en eerbied vir God is, moet julle wys dat julle gered is.

13. Dis mos God wat julle gewillig maak om te doen waarvan Hy hou, en Hy gee julle ook die vermoë om dit te kan doen!

Sê vir die Here Dankie dat Hy jou gewillig maak om as verloste te lewe. Vra Hom vir die krag om jou verantwoordelikheid daarin

getrou te kan nakom.

 

Vrede

Gabriel

 

 

PUTKOS 5

 

Hierdie week gaan ek op die praktiese hulpmiddels vir gebed fokus. Ek gaan ‘n paar punte bespreek en verwys na teksverse.

 

Een van die belangrikste aspekte in gebed is ‘n gebedslysie. Maak vir jou ‘n gebedslysie. Hierdie lysie kan uit die volgende bestaan:

Alle dinge wat jy van God wil vra, alles, item vir item. Plaas persone op die gebedslysie, plaasgebeure op die lysie, plaas die kerk op die lysie.

Jy kan werklik enige iets op die lysie plaas.

‘n Gebedslys sal dissipline in jou gebedslewe inbring. ‘n Gebedslys sal ook vir jou aanspoor om te volhard met gebed, nie net wanneer jy iets

nodig het nie, maar ook wanneer jy niks nodig het nie, het jy wel God se genade en liefde nodig.

 

As jy klaar die gebedslysie gemaak het, soek vir jou ‘n stil plekkie. In Matteus 6: 6 staan die opdrag van God baie duidelik:

"Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid.

En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon." Gaan lees ook Lukas 9: 28-38. Daarin word die Seun van God verheerlik terwyl Hy alleen gebid het.

Jy het dus ‘n plek nodig vir privaatheid, om met jou Vader te kan praat.

Die plek kan enige plek wees. Dit kan in jou kantoor wees, in jou motor, tussen ander mense, enige plek solank jy net in stilte in gemeenskap met God kan verkeer.

 

Wanneer jy bid, probeer om elke keer op dieselfde plek en tyd te bid. Dus stel vir jou ‘n gereelde skedule op.

Hier moet jy bid omdat jy ‘n behoefte daarvoor het en nie omdat jy moet nie. In Lukas 18: 1 se Jesus vir sy dissipels dat hulle aanhou moet bid

sonder om moedeloos te word. In 1 Tessalonisense 5: 17 se die woord:"Moenie ophou bid nie."

Al het jy klaar gebid, moet jy deur die dag ook bid, al is dit net om vir God te dank vir die dag sover.

 

Wanneer sommige persone bid, neem hulle die kniel houding in. Die houding in gebed moet wees om aan God jou nederigheid en afhanklikheid te bewys.

In die Bybel gee die Woord van God vir ons ‘n paar voorbeelde:

Efesiërs 3: 14 "Kniel" voor God.

1 Konings 8: 22 "Hande Ophef" na God. (Jy kan ook in Psalm 28: 22 en 1 Timoteus 2: 8 gaan lees oor die houding in gebed voor God)

Jeremia 18: 20 "Staande" voor God.

Matteus 26: 29 "Lêende" voor God.

2 Sameul 7: 18 "Sittende" voor God.

Uit hierdie verwysende teksverse kan jy duidelik sien dat die houding of posisie nie belangrik is nie, dit is jou hartstoestand en gesindheid

waarmee jy na God gaan om te bid. Neem die posisie in wat vir jou die gemaklikste is en bid.

 

Daar is ‘n paar Goeie voorbeelde van gebede in die Bybel. Hier is ‘n paar.

Dawid se gebed. Jy kan gaan lees in 1 Kronieke 29: 10-19.

Salomo se gebed. Gaan lees 1 Konings 8: 22-53.

Die model gebed wat Jesus aan ons gegee het. Matteus 6.

Ek sal aanbeveel dat jy Psalm 51 gaan lees sodat jy die vorm en metode van gebed kan volg.

 

Ek sluit af met gebed en laat jou met die volgende om oor na te dink:

Elia het gebid en dit het vir drie en half jaar nie gereën nie.

Daniël het gebid dat die leeus se bekke gesluit word.

Moses het ook gebid en Israel het in die oorlog geseëvier.

 

Uit Solly Oztrovech se Gebed vir jou Lewenspad gee ek die volgende gebed vir julle.

Nader God in gebed, wie jy ook al is.

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai  is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig

van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed (Matt. 11: 28-29)

O Here, ons God, U weet wie ons is:

Mense wat tevrede is en mense wat ontevrede is;

Die selfversekerdes en die onsekeres;

Christene deur oortuiging

en Christene deur oorlewing;

hulle wat glo, hulle wat net gedeeltelik glo

en hulle wat glad nie glo nie.

U weet ook waarvandaan ons kom:

van ‘n lewe van rustige voorspoed

of van veelvuldige verwarring en kommer;

vanuit familieverhoudings

wat goed georden en gelukkig is,

of van die wat besig is om te verbrokkel;

vanaf die binnekring

van die Christelike gemeenskap,

of van die buiterande af.

Maar nou kniel ons almal voor U:

Ons is so verskillend en tog so eenders

in die feit dat ons teen U gesondig het.....

en teen mekaar;

in die feit dat ons almal verlore sou wees

sonder U genade;

maar ook in die feit dat U genade beloof

en beskikbaar stel

vir ons almal deur U Seun, Jesus Christus.

Ons is hier saam om U te aanbid

En om U toe te laat om met ons te praat.

Ons pleit dat dit in hierdie uur sal gebeur

in die Naam van U Seun, Jesus, ons Here en Verlosser!

AMEN

 

GEBED MOTIVEER ONS TOT SUKSES

SODRA JY KLAAR GEBID HET, LEWE JOU GEBED PRAKTIES.

 

Vrede

Gabriel

 

 

PUTKOS 4

 

In hierdie uitgawe gaan ek kyk na die basis van beantwoording van Gebed. Daar is 8 punte om na te kyk.

 

In 1 Johannes 5: 4 wil God hê dat ons die wêreld moet oorwin d.m.v. gebed. Daar staan geskryf: "....Want elkeen wat ‘n kind van God is,

kan die sondige wêreld oorwin."

Johannes 14: 14 sê vir ons om te vra verkry ons antwoord van God. Daar staan geskryf: "As julle iets in My Naam vra, sal Ek dit doen."

God nooi elke Christen om direk met die Vader te gesels of kontak te maak. Dit word in Efesiërs 2: 18 bevestig: "Deur Hom het ons almal,

Jode en nie-Jode, deur die Gees vry toegang tot die Vader."

Die vraag ontstaan dikwels of God jou gebede beantwoord? In 1 Johannes 3: 22 word hierdie vraag baie duidelik beantwoord: "en wat ons vra,

kry ons van Hom omdat ons Sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind."

 

1. Dus jou gebede word beantwoord wanneer jy God gehoorsaam.

God is onse Hemelse Vader en Hy het Sy kinders lief. Omdat God jou liefhet, kan jy na Hom gaan en net soos by jou aardse vader

vir Hom dit vra wat jy nodig het.

Wanneer jy as Christen ongehoorsaam aan God is, het jy ook nie die vrymoedigheid om tot onse Hemelse Vader te bid nie.

As jy lewe soos God se wil jou voorskryf, sal jou gebede verhoor word.

Jy sal dan ook die vrymoedigheid het om tot onse Hemelse Vader te bid. Dit beteken dat jy dinge reg moet doen soos byvoorbeeld

om kerk by te woon, jou maandelikse tiende te gee, jou Christelike getuienis uit te leef.

Jy kan op jou beskeie manier jou Christelike getuienis uitleef deur net vir iemand te bid, jy kan fisies iemand help.

In Jakobus 5: 16 word dit duidelik vir ons gesê: "Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word."

 

2.  Dus word jou gebede beantwoord sodra jy ontslae raak van jou bewuste sonde.

Om antwoorde op jou gebede te verwag, moet jy jou sonde van ontslae raak en vra God dan wat Sy wil is vir jou.

Hier is ‘n paar teksverse om oor na te dink.

Jesaja 59: 2-4

2. "Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle

steur nie en nie na julle wil luister nie."

3. "Julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met onreg. Julle praat net leuens, julle bedink net onreg en

4. Niemand stel sy saak eerlik nie, geen uitspraak is betroubaar nie."

Die Psalmis sê ook in Psalm 66: 18 - "As daar sonde in my hart was sou die Here nie geluister het nie." In Psalm 65: 4 staan geskryf:

"....Ons sonde het ons ingehaal, maar U maak ons daarvan vry." Hier bevestig God vir ons, dat as jy jou sonde bely,

die Here jou vry maak daarvan.

 

3. Wanneer jy in Jesus bly, word jou gebede beantwoord.

"BLY" beteken hier om alles voor God neer te lê, jouself aan God te verbind sonder enige voorbehoude.

In Johannes 14: 15 staan geskryf: "as julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer."

 

4. Wanneer jy God se wil vra, word jou gebede beantwoord.

Die wil van God, is sy begeertes vir ons. God wil vir ons sekere dinge gee, Daarom moet ons bid vir God se wil.

In Johannes 5: 14-15 staan geskryf: "14. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebedeverhoor as ons

enige iets volgens Sy wil vra. 15. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets vra, weet ons ook dat ons kry wat ons Hom vra."

Die vraag is onwillekeurig, Hoe seker is ons dat dit wat ons vra binne God se wil vir ons is?

Daar is sekere dinge wat opsigtelik God se wil is, byvoorbeeld, die redding van mense. In 2 Petrus 3: 9 wil God hê dat elkeen gered moet word.

Dit is nie in God se aard om jou te frustreer nie, tog mag dit wees dat God jou deurverskye deure laat gaan, m.a.w. verskeie stadiums van gebed,

alvorens ons die antwoord kry.

Ons moet nie vergeet nie, God sal altyd jou en my opregtheid toets. So sal dit gebeur dat dit ‘n rukkie mag neem om ‘n antwoord op jou gebed te kry,

solank ons met vertroue bid, sal jy jou antwoord kry.

 

5. Wanneer jy in geloof bid sal jou gebede beantwoord word. (Johannes 14: 11-12)

In Hebreërs 11: 6 word duidelik gesê dat die opregtheid van jou geloof, bepaal die antwoord wat jy kry op jou gebede.

 

6. Jou antwoord op jou gebed het jy van God ontvang, kan jy jou vriende vertel daarvan?

Hierdie vraag kan slegs aan die hand van die volgende teksverse beantwoord word.

Jakobus 1: 6 "Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel, want iemand wat twyfel, is soos ............"

Markus 11: 24 ".....: Alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees."

 

7. Wanneer jou motiewe reg is word jou gebede beantwoord.

Jou motiewe moet reg wees, wanneer jy in gebed tot God kom, wanneer jou motiewe reg is en bereidwillig om enigiets te doen om God se wil te vind,

op God se tyd sal Hy vir jou gee wat jou behoeftes is.  In Jakobus 4: 3 sê die word: "As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid:

julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig."

 

8. Wanneer jy in vrede met jou lewensmaat lewe sal jou gebed beantwoord word.

In 1 Petrus 3: 7 sê die Woord: "......Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder." Vir jul gebede om beantwoord te word, moet man en vrou in vrede

saam leef. Die Woord van God beveel dit.

 

Volgende week sal ek fokus op die praktiese hulpmiddels vir gebed.

Vrede tot volgende week.

Gabriel

 

 

PUTKOS 3

Ons groot en Wonderlike God en Vader

Ek gaan die week begin met een van Solly Oztrovech se gebede, uit Gebede vir jou lewenspad (Binnekamergesprekke met God)

 

Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet

wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra (Matt. 6: 7-8).

 

Ons Vader wat in die hemel is,

hoe groot is u genade dat ons U Vader mag noem!

Ons buig voor U liefde

wat van sondaars U kinders maak.

Laat U Naam geheilig word,

laat ons lewe strek tot verheerliking van U Naam

sodat ons saam met die engele U heiligheid kan bely.

Laat U koningryk kom, in my hart, o Meester.

Heers daar deur U Heilige Gees,

Maak my 'n betroubare getuie

van U reddende genade

sodat die wêreld sal weet dat U mense red

vir U koninkryk.

Laat U wil op die aarde geskied.

Dit is soms moeilik om U wil te ken -

en te begryp, Here.....

Neem daarom beheer oor van my lewe

en lei my na U wil.

Net soos in die hemel -

totdat elke knie voor U buig en elke tong bely:

Christus is die Here!

Tot heerlikheid van die God die Vader!

Skenk ons dit wat ons waarlik nodig het

om van te leef.

Vergeef ons ons oortredings,

nie omdat ons dit verdien nie,

maar omdat U liefde so groot is.

Help ons daardeur om die te vergewe

wat teen ons oortree.

Laat ons nie in die versoeking kom nie,

maar verlos ons van die Bose.

Hou ons staande teen die versoekings

deur die krag van Jesus Christus.

Aan U behoort die koninkryk en die krag

en die heerlikheid

tot in ewigheid.

 

AMEN

Vrede tot volgende keer, en 'n mooi week vir julle!

Gabriel

 

 

PUTKOS 2

 

In hierdie uitgawe van Putkos gaan ek kyk na sewe basiese stappe wat in jou gebed moet voorkom. Dit is slegs riglyne.

Tog as jy na die teksverse kyk wat ek hieronder aanhaal, sal jy besef, dit is hoe God wil hê ons moet bid: aanbidding en smeking

is die hooftrekke van gebed.

Elkeen van ons deel ‘n geheim van diegene wat die naaste en intiemste met jou verkeer. God openbaar sy verborgenhede en geheimenisse

met jou as jy intiem met God wandel. (Psalm 25: 14, 103: 2)

 

Jou stilte tyd, jou persoonlike tyd met God, moet die basis en fondamente van jou gebedslewe wees.

In die ou vertaling van 1 Tessalonisense 5: 17, sê die word van God, "bid sonder ophou." In Psalm 62: 9b sê die Here: "Stort julle hart voor Hom uit."

Stilte tyd is nie beperk tot die oggende, die aande en die kerk se gebedskamer nie. Jy kan enige plek, enige tyd, onder enige omstandighede op jou knieë

gaan en bid tot jou Hemelse Vader wat in die Hemel is.

"God is Gees en die wat Hom aanbid moet Hom deur die Gees en die Waarheid aanbid." (Johannes 4: 24)

 

Ek stel die 7 basiese RIGLYNE voor om jou gebeds lewe vol te maak.

Rig jou gebed tot die Hemelse Vader.

In Matteus 6: 9 en Lukas 11: 2 word jy daarop gewys dat jy bid tot God in die Hemel, "ONSE VADER"

Baie mense, self Christene, begin hul gebede of rig hul gebede tot Jesus of die Heilige Gees. Ek sê nie dit is verkeerd nie, maar die Woord van God

leer ons tog om tot die Vader te bid. In Johannes 15: 16b, 16: 23 staan; "Dit verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in My Naam sal vra, sal..."

God stel dit duidelik: Volg My patroon en jy sal al My seëninge kry. Volg God se bloudruk in gebed en jou versoeke sal beantwoord word.

 

Begin jou Gebed met aanbidding

God is magtig. God sal jou versoeke toestaan. Hierdie besef sal opnuut by jou opkom, wanneer jy tot God bid. God vereis dat jy Hom moet grootmaak,

dus is lofprysing wel aanbidding. Jy kan lof bring aan die Here ons God. Jy kan Hom prys met lofgesange.

Die Psalmis is vol lof vir God: "ons loof U o God, ons loof U, ...." (Psalm 75: 2)

 

God wil hê dat die mens Hom moet grootmaak, dus prys is aanbidding, "Sing saam met my oor die grootheid van die Here, en laat ons saam Sy Naam prys."

(Psalm 34: 4) God is onveranderlik, daarom kan ons prys God nie verander nie. Deur God groot te maak, word ons eie waarneming net vergroot.

 

Gebed moet danksegging insluit

In Filippense 4: 6 het Paulus vir ons ‘n aanduiding hieroor: "Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking

en met danksegging aan God bekend." Wanneer jy bid prys God vir wat Hy vir jou gedoen het, dank God vir jou redding, huis, familie,

vir jou gesondheid, vir jou klere, vir jou ! - en dat die Here jou gebruik vir die uitbreiding van Sy kerk. (Koninkryk)

As jy besef wat God vir jou in die verlede gedoen het, dan weet jy wat Hy in die toekoms vir jou gaan doen as antwoord op jou gebede.

Baie belangrik, doen alles in geloof.

 

Jy moet jou sonde bely.

"As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onself, en is die waarheid nie in ons nie." (Johannes 1: 8) Dus ons sondig altyd.

Bely jou sonde voor God. In Psalm 32: 5 het Dawid gesê: "Toe het ek my sonde bely." In 1 Johannes 1: 9 sê die Here onse God dat Hy

ons sondes sal vergewe.

In Psalm 51 kry ons ‘n riglyn gebed vir belydenis van sonde. Wanneer jy vergifnis vra, moet jy ‘n skoon en regverdige lewe lei volgens God se wil.

Voor jy gaan bid, moet jy jou lewe skoon maak. In die model gebed wat Jesus Christus vir ons gegee het in Matteus 6: 12 moet ons ons sondes

elke keer bely wanneer ons bid. In Jeremia 33: 33 sê die Here, "roep my naam aan, Ek sal jou antwoord...."

In Matteus 6: 12 bid ons, "soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree...." Hier bid jy vir vergifnis, vergewe dus die wat teen jou gesondig het.

In Matteus 6: 14 sê God dat ons diegene moet vergewe, want as ons dit nie doen nie, sal God jou ook nie vergewe nie. (Matteus 6: 15)

Deur iemand te vergewe wat teen jou gesondig het, mag dalk net versoening bring. (Matteus 5: 23-24) Baie belangrik. Doen alles in geloof.

 

Bid vir jou persoonlike behoeftes.

In die model gebed het Jesus vir ons geleer om vir ons daaglikse brood te vra en Paulus het gesê; "Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles

julle begeertes deur gebed en smeking en metdanksegging aan God bekend. (Filippense 4: 6-7) In Matteus 7: 7; "vra en vir julle sal gegee word; ...."

Hier maak die Here ‘n belofte aan jou en my. Doen alles in GELOOF.

In 1 Sameul 1 was Hanna baie bedruk, sy het baie gehuil, sy het ook lank gebid, maar die Here het haar smart en pyn gesien en haar gebed verhoor.

Die Here het vir Eli gebruik om dit vir Hanna te oor te dra. 1 Sameul 1: 17 "Toe sê Eli: Wees gerus en gaan nou maar.

Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van Hom afgesmeek het."

 

Gebed moet ook voorbidding vir die nood van ander insluit.

Wanneer jy bid vir jou broers in nood, asook hulle behoeftes. Kyk maar na Paulus se briewe aan verskillende mense.

Daarin het hy altyd vir hulle gebid. (Romeine 1: 9, Filippense 1: 4, Kolossense 1: 3 en 1 Tessalonisense 1: 2)

Net self gesentreerde en selfsugtige persone bid vir hulself.

 

Sluit jou gebed in die Naam van Jesus af.

Eindig jou gebed in die naam van Jesus Christus. Jesus sê vir ons in Johannes 14: 14 - "as julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen."

In Hebreërs 7: 25 doen Jesus vir ons voorspraak by God.

Eindig in Jesus se naam jou gebed, daardeur erken ons dat Hy die enigste verlosser is vir ons sonde.

 

HERE, MY GOD, VIR ALTYD SAL EK U LOOF.

 

BID IN GELOOF!

 

 

PUTKOS 1

 

MAAK GEBED ‘N GEREELDE DEEL VAN JOU LEWE

Die volgende teksverse gee vir ons ‘n duidelike aanduiding wat God sê oor gebed.

 

Die wat nie het nie, het nie gevra nie.

"Julle het nie, omdat julle nie bid nie." - Jakobus 4: 26

"......vra net wat julle wil hê, en julle sal dit kry." - Johannes 15: 76

"Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen sodat die Vader deur die Seun Verheerlik kan word." - Johannes 14: 13

"Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer." - Psalm 50: 15

"Alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees." - Markus 11: 24

 

Gebed is nie net vra en vra en vra nie. Nee, gebed is ook lofprysing, danksegging en gemeenskap met God.

In Romeine 12: 12b staan geskryf: "Volhard in gebed." Daar is persone wat in gebed niks vra nie, dan is daar diegene

wat net vra en vra en vra. Vir hulle is gebed net ‘n wensdenkery.

Dit is dus baie belangrik dat gebed nie mag stagneer nie, ook nie ‘n herhaling van mooi klinkende woorde en frases wees nie.

 

Dit is dus belangrik dat ons moet leer hoe om te bid (Lukas 11: 1 - "Here leer ons bid.") of wat die aard van gebed is.

Die AARD van gebed kan uit die volgende bestaan:

Die allerhoogste doel (aard) van gebed is om gemeenskap met God te hê, teenoor om altyd net versoeke tot God te rig.

Maarten Luther het gesê: - "Tyd met God gespandeer is tyd gewen."

In Efesiërs 5: 16 staan: - "Maak die beste gebruik van elke geleentheid."

Gebed is dus ‘n gesprek met die Hemelse Vader. ‘n Gesprek tussen jou en God.

Hierdie gesprek is om jou verhouding met God te verbeter (1Korintiërs 1: 9)

 

Lank voor ‘n kind (baba) kan terug gesels met sy of haar Pa (Vader), praat die Pa met die kind.

Dus lank voor ons gereed was het God (Ons Hemelse Vader) vir ons ‘n boodskap geskryf. Nou praat ons met Hom in gebed.

God hoor ons gebede, omdat ons Sy kinders is.

Johannes 9: 31 sê die word van God vir ons dat jy moet ‘n kind van God word en weet dat Hy jou Hemelse Vader is.

Dan kan jy antwoorde op jou versoek in jou gebede kry.

 

GEBED IS DIE BASIS VIR ‘N SUKSESVOLLE CHRISTELIKE LEWE

 

Gebed is die basis om ons ‘n nuwe visie te gee en vir genoegsame voorbidding. As jy ‘n probleem het met jou gesondheid

en jou buurman is ‘n dokter, maar jy besluit om nie hulp te vra nie, is dit jou eie skuld. Jou buurman sal jou help as jy hom vra.

Dus sal en wil God jou gebede beantwoord, ás jy Hom vra.

 

Deur gebed wil God hê jy moet die wêreld oorwin. (Johannes 5: 4)

Gebed is nie net ‘n sielkundige verlossing van angs nie, maar ook die weg na ‘n suksesvolle Christelike lewe.

Sukses het motivering nodig. - Gebed.

 

Jy moet wag op God se antwoord wat ‘n kalmte oor jou laat kom, sodat jy jou lewe in oënskou kan neem.

Gebed sal die nodige veranderings in jou lewe teweeg bring.

In Jakobus 4: 17 word ons gewaarsku. ‘n Gebrek aan gebed kan deur die Here as sonde beskou word.

"As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde." As jy nie bid nie beteken dit dat jy God nie vertrou nie,

dat jy God nie glo om jou versoeke toe te staan nie.

In 1 Samuel 12: 23 verwys Jakobus na een van daardie opsigtelike soort sonde, wat jy weet jy moet iets doen en tog laat jy dit verby gaan.

Gebed kan mense se lewens beïnvloed en selfs die geskiedenis verander. Tog so min mense beoefen gebed.

 

God se beloftes is ook vir u en my. In Jakobus 1: 5-6 sê die Here vir ons dat as ons wysheid van die Here bid, Hy dit vir ons sal gee mits ons

dit natuurlik in geloof bid en nie daaraan twyfel nie.

Ook sê die Here vir ons in Jakobus 4: 3 dat as ons verkeerd bid, ons nie sal ontvang nie.

Die enigste effektiewe manier om te bid is om te volhard in gebed. Bid voortdurend selfs wanneer jou gebedslewe dor en vrugteloos lyk en voel.

Hou in gedagtes dat wanneer ons nie reg bid nie, die Heilige Gees vir jou sal intree.

 

Ek kan onthou as kind het ek my ma altyd iets gevra soos koekies, koeldrank en ‘n geldjie. Haar antwoord meeste van die tyd was ‘n besliste NEE.

Ek het dan altyd my dienste aangebied, soos om die kombuis uit te vee, skottelgoed te was, ens. Dan het ek gewoonlik gekry wat ek wou hê.

 

By God werk dit heeltemal anders. God het jou lief. God vra net dat ons moet GLO, Hom EER, LOOF, PRYS, Sy WIL aanvaar en Hom toelaat

om die Kaptein van jou lewe en sukses te wees.

 

GEBED HELP ONS OM DIE WIL VAN GOD TE KEN.

 

Wanneer Jesus op die punt staan om die twaalf dissipels te kies, bid Hy die hele nag deur sodat Hy die mense kan kies wat die Vader self

op die span sou wou sien. Na die nag van gebed kies Jesus 'n vreemde span.

Hy kies 'n man wat sou twyfel die eerste keer toe hy teenstand kry; Hy kies 'n man wat sou weghardloop wanneer Jesus hom die nodigste sal he;

Hy kies 'n man wat Hom later sou verraai vir 'n paar stukkies silwer.

Hy kies nie die span wat mense sou wou he nie, Hy, kies die span wat GOD wil he.

In tye van gebed kom 'n mens agter wat die Here wil he jy moet doen.

 

GEBED HELP MY TEEN VERSOEKINGE

 

Versoekings het nie net te make met dinge wat ek nie mag doen nie, ek dink dit het eerder te make met die versoeking om nie te doen

wat ek weet ek behoort te doen nie.

Ek was al in ontelbare baie situasies waar ek geweet het dat ek iemand moet vertel van die Here Jesus, ek kon nie -

ek het toegegee aan die versoeking om nie te praat nie.

 

In die nag voor Jesus se dood is Hy alleen in Getsemane, in gebed.

In hierdie oomblikke weet Jesus wat vir Hom wag, hulle gaan Hom gevange neem, martel, verhoor, kruisig en begrawe.

 

Vir sy dissipels het Jesus 'n waarskuwing, hulle moet bid dat hulle nie in die versoeking sal kom nie.

Die versoeking om te maak of hulle Hom nie ken nie wanneer die gevaar dreig.

 

Jesus is ons voorbeeld. In Getsemane bid Hy so intens dat sy sweetdruppels soos bloed op die grond val.

Hy bid dat Hy ook nie sal toegee aan die versoeking om nie God se wil te doen nie.

 

So as jy weer voor enige versoeking staan, bid en vra die Here om jou help.

Wanneer die stemmetjie jou aankla oor iets wat jy gaan doen of reeds gedoen het, gaan op jou kniee

en bid dat die Here jou moet help en vergewe.

 

Ek laat julle met die volgende woorde tot ‘n volgende keer:

MAG DIE HERE, DIE BRON VAN ALLE VREDE, JULLE ALTYD IN ALLE OPSIGTE VREDE GEE.

 

Vrede.

Gabriël Greeff

 

ONTHOU:

Ons Hemelse Vader neem nooit iets van Sy kinders weg sonder die bedoeling om aan hulle iets beters te gee nie.

Jou besluit moet nie wees om sukses te behaal nie, maar om die regte ding te doen.

Die res berus by GOD,

GOD se wil vir my en jou.

Ons vra omverskoning dat sommige van bostaande plasings skeef en krom uitgekom het!

Met die opgraderings werk aan ons webblad het sekere gedeeltes egter buite ons beheer geraak, maar ons sal probeer om dit reg te stel!

Fokus intussen asb. op die inhoud, dit bly die belangrikste! 

Seëngroete!